– Utfordringene på språkfeltet er store

GÅR AV: Anette Trettebergstuen (Foto: Ilja C. Hendel)

Styret i Språkrådet mener de har større oppgaver enn de har penger til og har truet med å trekke seg. Kulturministeren er enig i at utfordringene er store.

– Vi helt enige i at utfordringene på språkfeltet er store, skriver kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en epost til Khrono.

Hun mener at de på tross av svært stramme rammer for statsbudsjettet 2023 fikk løftet inn språk som et av regjeringens prioriterte områder.

Videre sier kulturministeren at hun er opptatt av god dialog med virksomhetene på kulturfeltet, og sier hun opplever at hun har det med Språkrådet.

Truer med å trekke seg

Ved inngangen til 2023 har Språkrådet en oppgaveportefølje som er så stor at også lovpålagte oppgaver må velges bort, skriver styret i et debattinnlegg i Aftenposten.

Styreleder i Språkrådet Erik Ulfsby har uttalt at situasjonen Språkrådet befinner seg i, er såpass kritisk at det er behov for rask handling.

– Dersom statsråden ikke finner å kunne prioritere en dialog med Språkrådet i en svært krevende situasjon, må et samlet styre vurdere å be seg fritatt fra sine oppgaver, skriver styret.

Ifølge rådet har det gått over ett år siden sist styret fikk møte den politiske ledelsen i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Dersom vi ikke lykkes med å opprette politisk dialog om det vi mener er en kritisk situasjon, blir det vanskelig å sitte i styret, heter det i innlegget.