Uenig i millionbot

Tom Harald Jenssen.

Cappelen Damm reagerer kraftig på Konkurransetilsynets konklusjon.

Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge de fire største forlagene i Norge gebyr for ulovlig samarbeid slår hardt ned i bransjen i dag. Cappelen Damm er forespeilet det største gebyret, og har allerede reagert.

 

Millionbøter til flere forlag

 

Dette uttaler forlaget ved adm. dir Tom Harald Jenssen i dag:

Konkurransetilsynet gjennomførte den 8. april 2014 uannonserte kontrollbesøk hos Gyldendal, Aschehoug, Schibsted, Bladcentralen og Cappelen Damm Bakgrunnen for kontrollbesøkene var mistanke om koordinert atferd om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet.

De fire forlagene har i dag mottatt varsel om overtredelsesgebyr basert på det enkelte forlags omsetning gjennom Bladcentralen. Cappelen Damm har størst omsetning gjennom denne kanalen og har dermed fått varsel om det største gebyret. For Cappelen Damm innebærer dette et varsel om gebyr fastsatt til kr 9,1 mill. Dette er ikke et endelig vedtak, og Cappelen Damm vil nå gå nøye gjennom varselet sammen med sine juridiske rådgivere før noen konklusjoner trekkes.

 

– Ikke levert via Interpress siden 2008

Cappelen Damm er, etter en første gjennomgang av varslet, uenige i de vurderinger Konkurransetilsynet har gjort. Forlaget har ikke hatt noen foranledning til å koordinere sin adferd med andre aktører.  Grunnen til dette er at Cappelen Damm siden 2008 ikke har hatt distribusjon gjennom Interpress. I tillegg hadde forlaget allerede, i forkant av deltakelsen i det påståtte samarbeidet, konkludert internt med at det ikke ville være aktuelt å gjenoppta distribusjon gjennom Interpress fordi de kommersielle betingelsene ble ansett som for dårlige.

 

Uforståelig

– Cappelen Damm har ikke levert via Interpress siden 2008. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner. Påstand om deltakelse i boikott eller noen form for koordinering av hva de andre deleierne i Bladcentralen skulle foreta seg i forhold til Interpress, virker mot denne bakgrunn uforståelig, sier Tom Harald Jenssen adm. dir. i Cappelen Damm. – Vi skal nå se nøye på Konkurransetilsynets begrunnelse for å foreslå at Cappelen Damm skal ilegges bot før vi bestemmer oss for hvordan vi går videre med saken.