Vurderer millionbøter til flere forlag

Konkurransetilsynet og avdelingsdirektør Gjermund Nese (bildet) har endelig reagert etter razzia for to år siden.

Konkurransetilsynet har i dag varslet Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid og ilegge overtredelsesgebyr på til sammen 23 millioner kroner.

– I varselet legger Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.

I en pressemelding i dag skriver tilsynet: Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10.

– Ved den kollektive boikotten stod forlagene samlet om ikke å distribuere bøker til massemarkedet gjennom Interpress, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Massemarkedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandler, slik som kiosker, dagligvarebutikker, postkontor og bensinstasjoner.

Les også: Storrazzia mot bokbransjen

Bevissikring

Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene. Etter å ha gjennomgått materialet som ble beslaglagt og gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken, varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 6,37 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

Vigmostad & Bjørke overtok i 2015 Schibsted Forlag og holdes derfor ansvarlig for overtredelsen. Schibsted ASA vil imidlertid holdes solidarisk ansvarlig.

– Vi ser svært alvorlig på samarbeidet og gebyrene som varsles understreker dette, sier Nese.

Les også: Konkurransetilsynet drøyer

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Etter forvaltningsloven har selskapene anledning til å uttale seg før tilsynet treffer vedtak. Forlagene har frist til 15. september 2016 med å inngi sine merknader til varselet.