Trykket stemning

Selv i disse digitale tider: Amerikanske forlag trykker like mange titler som før.

Amerikanske forlag trykket nærmere 305 000 boktitler i 2013. Det er bare hårfint ned fra de 310 000 som ble trykket året før.

Det er selskapet R. R. Bowker som har hentet disse tallene ut av sin «Books in Print»-database. Bowker er selskapet som har ansvaret for de amerikanske ISBN-numrene, som bøker må være utstyrt med for å kunne selges i bokhandel – det være seg i fysisk bokhandel eller på nett.

 

Business-fall

I følge Bowkers tall trykket de tradisjonelle forlagene 304 912 boktitler i 2013, mot 309 957 i 2012. Skjønnlitterære utgivelser økte med ca 1 prosent til 50 498 titler og er med dette den største bokgruppen målt i antall trykte titler. Den nest største sjangeren, barnebøker, falt med rundt 1 prosent til 32 902 titler. Men de største fallene blant de mer betydelige rammet business-litteratur (ned 20 prosent til 11 116) og religiøse utgivelser (ned 6 prosent til 18 653). Litteratur om musikk økte mest, med 24 prosent – til 5294, melder Bowker og Publishers Weekly.

 

 

barcodesample

 

Eksplosiv økning

Betrakter man et lengre tidsspenn, har tittelmengden nærmest eksplodert – med en økning på over 40 prosent i årene fra 2002 til 2013. De siste seks årene har tallene beveget seg opp og ned mellom 284 000 og 310 000.