–Trist dag for norsk bokbransje

Det er mollstemte toner i bokbransjen rundt Interpress’ exit fra bokdistribusjonen. Finn Jørgen Solberg og Vega Forlag er blant dem som rammes hardest.

–Vega Forlag har en betydelig del av omsetningen sin i massemarkedet, med Interpress som klart viktigste kunde, sier forlagssjef Finn Jørgen Solberg.  –Dette er en trist dag for norsk bokbransje.

 

–Det er litt tidlig å si konsekvensene dette får på Vega Forlags økonomi, men det har utvilsomt en effekt på både utgivelsesprofil og antall utgivelser. Et forlag uten massemarkedsdistribusjon, er lite attraktiv for forfattere og rettighetshavere, sier Finn Jørgen Solberg.

 

Bratt gjennom mange år

I går ble det klart at Interpress legger ned sin bokdistribusjon fra årsskiftet, etter mange år uten lønnsom drift: «Vi har søkt ulike løsninger for økonomisk forsvarlig drift, men dette har ikke vist seg mulig. Som distributør i et lite marked som Norge er man avhengig av å få sikret bred tilgang til bøker på markedet for å sikre gode kundeforhold, noe som har vært vanskelig,» skriver Espen Tollefsen, administrerende direktør i Interpress Norge AS.

 

–Fattigere distribusjonsnett

Kagges forlagssjef Anne Gaathaug deler Solbergs betraktninger:

–Dette er en trist dag for norsk bokdistribusjon. Det er mange som blir rammet av et fattigere distribusjonsnett i Norge. Dersom det ikke blir en endring i BC-systemet, vil leserne som kjøper sine bøker i massemarkedet miste muligheten til den samme valgfriheten de har hatt tidligere. Forfatterne får færre utsalgssteder. Små og mellomstore forlag må kjempe om plassene i de få «åpne» lisensavtalene som blir solgt via BCs eierforlag. Og til slutt – eierforlagene i BC har fått styrket sin posisjon i verdikjeden.

 

–Kritisk for bransjen

–Dette er kritisk for vår del av bransjen, sier forlagssjef Per Nordanger i Spartacus. Han bærer likevel på et lønnlig håp om at det kan komme noe nytt ut av dette: –Interpress har jo vært en lekk skute ganske lenge, og markedet skriker etter en nøytral aktør med en ny tilnærming til massemarkedsfeltet.

Samtidig påpeker han at dette slett ikke er lett: –Det er et vanskelig marked, og Norge er et forholdsvis lite land. Den svenske aktøren Pocketstället gjorde en stakket stund furore i Sverige, trakk seg fra planene om å gå inn i Norge etter storforlagenes inntreden i BC, og gikk så konkurs i januar.

 

–En skandale

–Mitt håp er at det enten kommer på plass en reell konkurrent så fort som mulig, eller at Pål Bergdahl, administrerende direktør i BC, legger frem en plan om hvordan de i fremtiden ønsker alle forlag inn som likeverdige konkurrenter.

–Det er nå svært viktig at eierforlagene i BC åpner opp for alle leverandører slik at det blir like konkurranseforhold for alle aktører, sier Finn Jørgen Solberg. –Det vi ser i det norske bokmarkedet er en stadig dreining mot at de fire ledende aktørene øker sin makt. Vertikal integrasjon er svært uheldig. Det er en skandale at myndighetene ikke griper inn.