–Opp til eierne om de vil åpne

Forlagene ber om like konkurransevilkår for alle aktører i Bladcentralen. –Det blir opp til eierne, sier BC-sjef Pål Bergdahl.

Når Interpress nå kaster inn håndkleet, ber flere forlag Bladcentralen om å åpne opp sin distribusjon for fler enn de fire store eier-bokforlagene.

–Det er nå svært viktig at eierforlagene i BC åpner opp for alle leverandører slik at det blir like konkurranseforhold for alle aktører, sier forlagssjef Finn Jørgen Solberg i Vega.

 

–Kan ikke lykkes uten tilgang

Han får følge av Bazars forlagssjef Øyvind Hagen: –Ingen forlag som utgir skjønnlitteratur kan lykkes uten tilgang til massemarkedet. Ikke bare på grunn av det betydelige inntektstapet, men også fordi de ikke får skapt nok lesere til forfatterne de utvikler. Mitt spørsmål til Bladcentralen, deres eierforlag og Konkurransetilsynet er hvordan de ser for seg at de uavhengige forlagene skal få distribuert sine bøker til massemarkedet.

 

Etterlyser BC-initiativ

–Mitt håp er at det enten kommer på plass en reell konkurrent så fort som mulig, eller at Pål Bergdahl, administrerende direktør i BC, legger frem en plan om hvordan de i fremtiden ønsker alle forlag inn som likeverdige konkurrenter.

Adm. dir. i Bladcentralen, Pål Bergdahl, kan i dag ikke love noen slik plan. Ei heller et initiativ til en åpning av distribusjonssystemet:

–Dette er det eierne i Bladcentralen som vurderer og beslutter, sier Bergdahl.

Hva gjelder Interpress’ og Reitans antydning om at de ikke har hatt tilgang til hele tittelbredden, har Bergdahl følgende kommentar:

–Hvert enkelt eierforlag i Bladcentralen beslutter selv sin distribusjon og sitt valg av salgskanaler.

 

 

–Mer makt til de store

–Dersom det ikke blir en endring i BC-systemet vil leserne som kjøper sine bøker i massemarkedet miste muligheten til den samme valgfriheten de har hatt tidligere. Forfatterne får færre utsalgssteder. Små og mellomstore forlag må kjempe om plassene i de få «åpne» lisensavtalene som blir solgt via BCs eierforlag. Og til slutt – eierforlagene i BC har fått styrket sin posisjon i verdikjeden, sa Kagges forlagssjef Anne Gaathaug til BOK365 i går.

Også Finn Jørgen Solberg er bekymret over maktkonsentrasjonen: –Det vi ser i det norske bokmarkedet er en stadig dreining mot at de fire ledende aktørene øker sin makt.