Stikkord: Strawberry Stories

En rettshistorisk markedsvending?

Skandinavias ledende jussforlag, Karnov ruller denne måneden ut sitt norske tilbud.

Rekordutbytte i Strawberry

Etter lydbokrabalder og håndbak med Konkurransetilsynet er det klart for millionutbytte.

Vekk med imprints – inn med ansatte

Strawberry manner seg opp med seks nye hoder, og kvitter seg med imprint-navn som Pilar og Capitana.

Starter nordisk digitalforlag

Strawberry Publishing headhunter dansk stjernelag til Strawberry Stories, med base i København.