Stikkord: Kulturdepartementet

Setter av 1,7 milliarder

Slik fordeles kronene til kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett.

100 millioner til kunstnerstipender

1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet: Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen.