Setter av 1,7 milliarder

MED STØTTEKRONER: Anette Trettebergstuen (foto: Ilja C. Hendel)

Slik fordeles kronene til kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett.

Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med sine mottrekk og støtteordninger. Ved hjelp av ulike ordninger håper man å kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er satt av, er 1,7 milliarder kroner.

– Forbedrer kompensasjonsordningen

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Vil lover å være forutsigbre og vi forstår bransjene som nå rammes, sa Trettebergstuen under Regjeringens pressekonferanse i dag morges. – Støttende ord er en fattig trøst, det er støtteordninger som må til. Denne situasjonen påvirker ikke bare arrangøren og artisten, men også de mange underleverandørene.

Trettebergstuen kunne også fortelle at hun har hatt «mange og gode møter» med ulike deler av kultursektoren den siste tiden.

1,1 milliarder kroner går til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

  • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
  • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
  • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
  • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

70 prosent kompensasjon

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Det vil også nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, hvis dette går til å ta ut lønn i perioder uten inntekt fra arrangementer, for eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået. På denne måten ønsker departementet «å ta hensyn til behovene til arrangørene på en bedre måte.»

«Et solid sikkerhetsnett»

– Det er viktig med langsiktige og gode ordninger, som ivaretar hele bredden i kultursektoren. Vi har hatt god dialog med bransjen, og endringene vi nå gjør, innebærer at ordningene blir mer treffsikre enn de var før. Dette er en sammensatt bransje med ulike behov, og summen av ordninger og virkemidler fra de ulike departementene skal til sammen utgjøre et solid sikkerhetsnett for kulturfeltet, sier Trettebergstuen.

Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.

Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd.