Stikkord: Høyre

– Boklov er ikke svaret

STORTINGSVALGET: Tage Pettersen og Høyre ønsker styrket konkurranse i bokmarkedet.