Høyre vil innføre bok-moms

VIL FJERNE BOKMOMS: Høyre og Tage Pettersen. (Foto: Høyre)

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Høyre å innføre på moms på bøker.

«Innenfor skatteopplegget fjerner vi momsfritaket for bøker. Momsfritak er et lite målrettet virkemiddel,» skriver Høyre i sitt alternative statsbudsjett. Partiet mener at det finnes bedre virkemidler:

«For at alle skal ha tilgang på bøker, mener vi det er bedre å styrke innkjøpsordningene for litteratur og familienes økonomi gjennom skattelette og økt barnetrygd».

Bedre økonomi gir flere lesere

Høyre har vært for momsfritak i lang tid, og i 2016 var Høyre blant partiene som gikk i bresjen for momsfritak på e-bøker. Nå melder partiet altså om et skifte, og vil innføre moms på alle formater.

 – Hvordan tenker dere å oppfylle litteraturpolitiske målsetningene om å sikre bredde og mangfold? Vil ikke det å gjøre bøker dyrere få folk til å lese mer?

VIL FJERNE BOKMOMS: Høyre og Tage Pettersen (Foto: Høyre)

– For å snu på spørsmålet, så tror jeg ikke folk vil lese mindre. For det første vil ikke en moms i sin helhet gjenspeile bokprisen, det er flere ledd som vil være med å se på hvordan man kan justere prisen, slik at virkningen vil være minst mulig i butikk. For det andre er kanskje det aller viktigste grepet i statsbudsjettet vårt å heve barnetrygden og redusere skatt for de med lavest inntekt. Jeg tror det betyr mer å sette folk i stand til å konsumere bøker og kultur, enn å fjerne moms for denne målgruppen, sier Tage Pettersen, stortingsrepresentant og nestleder i Familie- og kulturkomiteen, til Bok365.

Pettersen legger til:

– Der vi har størst utfordringer med unge som ikke leser, er jo i familier ikke har god økonomi og derfor ikke har så mange bøker hjemme. Å øke barnetrygden er et mer treffsikkert virkemiddel for å få flere til å kjøpe bøker til barna sine.

Vil styrke innkjøpsordningen

Tage Pettersen og Høyre mener en styrket innkjøpsordning er et mer effektivt virkemiddel enn momsfritak:

– Vi øker innkjøpsordningene med 50 millioner, og dette vil sikre flere gode bøker i alle landets biblioteker. I sum tror vi ikke innføringen av moms vil bety at færre vil lese, sier Tage.

–Er det ikke mulig å styrke innkjøpsordningene, uten å innføre moms?

– Jo, det er mulig – men nå innfører vi moms for å få råd til å heve barnetrygden og i tillegg få hevet innkjøpsordningen.

– Et svært dårlig forslag

Hva mener så de andre partiene på borgerlig side?

– Dette er et svært dårlig forslag, og noe Venstre er sterkt imot, sier Venstres Grunde Almeland, leder av Familie- og kulturkomiteen.

Grunde Almeland, leder av Familie- og kulturkomiteen for Venstre. (Foto. Venstre)

Han legger til:

– I vårt alternative budsjett har vi ikke gjort det samme. Det er en veldig uheldig måte å saldere budsjettet på, og vil virke imot mye av den politikken vi har på dette feltet med sikte på å bygge opp under bredden og mangfoldet av litteratur.

– Smålige kutt

Også Fremskrittspartiet reagerer:

– Til tross for at Høyre ikke klarer å reversere 36 av regjeringens 40 milliarder i økte skatter og avgifter, salderer de budsjettet sitt med smålige kutt, blant annet ved å innføre moms på bøker. Det er FrP imot, og dette er ikke noe vi har lagt inn i vårt alternativ. Vi kutter i symbolske klimatiltak, tullete reverseringer av fylkeskommuner og annet offentlig sløsing, sier Silje Hjemdal, medlem av Familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet.

Hun er overrasket over Høyres helomvending:

– I 2019 var FrP med på å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker, sammen med Høyre. Fritakene skulle blant annet sikre lik behandling av trykte og elektroniske utgivelser. Derfor er vi overrasket over at Høyre nå snur og går bort fra dette viktige prinsippet.