Moms ikke språket vårt!

Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg (Foto: Stig Michaelsen)

DEBATT: Riksmålsforbundets leder går hardt ut mot Høyres forslag om moms på bøker.

Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2023 å innføre moms på bøker. Det er en tragisk kuvending fra et parti som har vært med på å sørge for det viktige momsfritaket på språket vårt og litteraturen vår. Man skulle nesten tro at partiet hadde fått i seg noe mer skadelig enn gode tall på meningsmålingene.

Inntil 2019 gjaldt momsfritaket bare papirbøker. Da ble det utvidet også til å omfatte e-bøker og andre digitale plattformer. Det var Solberg-regjeringens initiativ. Riksmålsforbundet hadde lenge kjempet å utvide momsfritaket til å omfatte også andre publiseringsformer enn papir.

Språket må ikke momses, det skal ikke være avgift på det norske språk og litteratur. Norge er et lite språksamfunn. Selv om lesningen dessverre går nedover, spesielt blant unge, er vi fortsatt et folk som fortsatt leser mye.

Momsfritaket på bøker er språkpolitisk begrunnet. Morsmålet vårt er under sterkt press, særlig fra engelsk. Norge er et lite språksamfunn, og momsfritaket på aviser og litteratur er viktig. Lesning og språk er uløselig knyttet sammen. Den som leser mye, blir glad i og interessert i språk.

Høyre begrunner forslaget om å momse litteratur med at fritaket ikke er målrettet. Partiet argumenterer for at økning av barnetrygden er mer målrettet og vil øke barnetrygden. Høyre vil også styrke innkjøpsordningene for bibliotekene, det er prisverdig. Bibliotekene er viktige, og innkjøpsordningen må styrkes.

Moms på litteratur og derved norsk språk vil utvilsomt svekke begge. Bøker er dyrt, legger man 25 prosent på en bok som i dag koster 400,- kroner, blir prisen 500,-. Forleggerforeningen har dokumentert at prisen på bøker over tid bare har steget med nær en fjerdedel av prisen på andre kulturprodukter. Det forteller at markedet synes at bøker er dyre nok som det er. Og vil Høyre rasere de viktige bokhandlene, skal det bli enda færre av dem?

Det er lov å snu i tide, også for Høyre. Hegn om momsfritaket. Og styrk språket vårt og litteraturen.

Uten et velfungerende språk, ingen levende litteratur. Uten en levende litteratur, intet velfungerende språk. Uten et velfungerende språk og en levende litteratur, intet velfungerende demokrati og samfunn.

TROND VERNEGG
Leder av Riksmålsforbundet