Stikkord: Diktafon

Poesipris til Diktafon

Prisvinner Meinich valgte Fosse.

Farestad i Diktafon

Radioens populære lyrikkprogram Diktafon synger dessverre på siste vers, men det er ikke helt sikkert. 18.mai – dagen for ettertanke – kan du møte...

Nok nå, N-R-K, nok nå, N-R-K!

Ifølge Diktafon-programleiar Annelita Meinichs facebook-profil skal programposten tas av lufta til sommaren. Det provoserer Helge Tovund kraftig.  Helge Torvund er ein av lyrikkens framste forkjemparar...