Storm rundt Eldorado-arrangement

Trusler om boikott og demonstrasjoner mot bokhandelen i Oslo før omstridt arrangement lørdag.

Flere miljøer og organisasjoner oppfordrer til demonstrasjoner og boikott av Eldorado Bokhandel i Oslo på grunn av arrangementet som finner sted i bokhandelen lørdag.

Stridens kjerne er en av deltakerne på arrangementet i regi av organisasjonen Ekte Nyheter. Østerrikeren Martin Sellner, som av mange regnes som nynazist, skal tale på arrangementet med tittelen «Den Nye Politiske Virkeligheten: Hva innebærer Brexit, Trumps seier og at stadig flere mener Islam ikke passer inn i Europa?»

Sellner forfekter, ifølge flere av miljøene som oppfordrer til demonstrasjoner, et syn som ikke hører hjemme på en norsk scene.

Han representerer en organisasjon som kaller seg Den identitære bevegelse, og mange stempler altså den 28 år gamle østerrikeren som rendyrket nynazist.

Omstridt: Martin Sellner. Foto: Martin Sellners hjemmeside

Smørsyre?

Flere har oppfordret til boikott og demonstrasjoner mot det planlagte arrangementet. Blant annet har skribenter på Antirasistisk senters nettsted oppfordret til demonstrasjoner utenfor Eldorado lørdag, og antydet bruk av smørsyre mot arrangementet. Martin Knutsen skriver:

«Møtet på Eldorado bokhandel er første gangen den identitære bevegelsen blir løftet opp og omfavnet av ytre høyre i Norge. For første gang kanskje siste tretti årene står en åpen fascist på talerlisten på et offentlig norsk møte, som en del av en større bevegelse.»

Nettstedet radikalportal.no oppfordrer også til boikott og skrev i går om den daglige lederen på Eldorado, Christian Skrede, og hans fortid som aktiv i norske høyreekstreme miljøer på nittitallet.

Daglig leder i hardt vær: Christian Skrede

«Debatt i åpne rom»

Eldorado har kommet med denne erklæringen i sakens anledning:

«Eldorado bokhandel har i flere år lånt ut sine auditorier/scener gratis til eksterne arrangører av debatter, seminarer og lignende, på ikke-diskriminerende grunnlag. Vi legger oss ikke opp i det nærmere innholdet av de enkelte arrangementer, så lenge det er snakk om lovlig virksomhet. Over årenes løp har vi lånt ut scener til cirka 3-4000 arrangementer.

Eldorado bokhandel jobber hver dag for mangfold, likhet og inkludering gjennom egne arrangementer. Vi deler ikke verdier eller meninger med alle som bruker scenen. Vi vil ytterligere presisere at vi ikke deler Sellner eller andre ekstremistiske politiske meninger, som har som mål å begrense ytringsfriheten.

Selve grunntanken med å tilby en slik debattarena, er å legge til rette for det frie ord – på tilsvarende måte som vi gjør med hensyn til selve bokhandelen. Heller ikke der sensurerer vi bort bøker bare fordi vi ikke deler forfatterens budskap.

Vi ønsker at meninger skal møtes med meninger, og debattene skal tas i åpne rom.»

Daglig leder: – Ikke stolt av fortiden

Daglig leder, gründer og medeier Christian Skrede setter altså ytringsfriheten som motiv for å slippe til Sellner, og sier til BOK365 at han ikke har noe å skjule, men at hans fortid brukes til å så tvil om motivene for å slippe til Sellner er trist.

I uttalelsen fra Eldorado presiserer han: – Min fortid er ikke noe jeg er stolt av, men det er noe som jeg allerede etter få år kom meg ut av, og som jeg i dag tar sterk avstand fra. Etter militæret, i en alder av 20 år, hadde jeg fått flere venner, begynt å lese bøker, reist en del og endret meg.

Jeg står i dag for fritt ord i praksis, mangfold, likhet og inkludering.

Les også KOMMENTAR: Grisetakling fra venstre

 

Advokat: – Ikke lovstridig

Skrede sier at Eldorado har bedt advokat Jon Wessel-Aas om å undersøke om det Martin Sellner uttrrykker strider mot norsk lov. Wessel-Aas har gått gjennom intervjuer og videoer der Martin Sellner ytrer seg og kommet til følgende konklusjon:

«Slik han selv ytrer seg, fremstår hans ytringer ikke som mer ekstreme enn hva flere etablerte samfunnsdebattanter i Norge – herunder enkelte av våre representanter på Stortinget – ytrer i den norske politiske debatten.

Det er, når man ser hvordan han har ytret seg offentlig i de senere år i alle fall ikke grunnlag for å anta at han i det annonserte foredraget på arrangementet førstkommende lørdag, vil opptre eller ytre seg på en straffbar måte.»

«Hatprat»

Idéhistoriker Magnus Eriksson skriver på nettsiden radikalportal.no at det likevel eksisterer ytringer som faller utenfor ytringsfriheten.

«Det er for eksempel ikke lov å true mennesker med vold, nettopp fordi den slags ytringer begrenser et annet menneskes handlings- og ytringsfrihetsrom. Det samme gjelder ytringer som faller inn under begrepet hatprat. Dette er ytringer som faller inn under den relativt nye loven §185 og er formulert slik:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år»».

Forsøk på skadeverk

Natt til i dag ble det forsøkt utøvet skadeverk på døren til Eldorado Bokhandel, men forsøket på tagging ble stoppet av en vekter i området. Christian Skrede sier i en kommentar til BOK365 i morges at han synes det er trist at man i 2017 må ha døgnvakt utenfor en bokhandel.

 

Det omstridte arrangementet går av stabelen i morgen, lørdag 27. mai klokken 10.30.