Grisetakling fra venstre

KOMMENTAR: Hensikten helliger ikke alltid midlene.

Det stormer rundt Eldorado Bokhandel og leder Christian Skrede (bildet) i disse dager. Årsaken: Lørdagens arrangement i regi av organisasjonen Ekte Nyheter, med tittelen «Den Nye Politiske Virkeligheten: Hva innebærer Brexit, Trumps seier og at stadig flere mener Islam ikke passer inn i Europa?»

Stridens kjerne er siste mann ut på talerlisten denne dagen: Østerrikeren Martin Sellner, som representerer en organisasjon som kaller seg «Den identitære bevegelse». Bevegelsen er forankret godt ut på høyresiden. Hvor langt til høyre strides man om. Det har kommet oppfordringer om både boikott av arrangementet, demonstrasjoner og endog bruk av smørsyre.

 

Innenfor eller utenfor grensene?

Jon Wessel-Aas, anerkjent advokat med ytringsfrihet og medierett som spesialområder, har gått gjennom intervjuer og videoer der Martin Sellner ytrer seg. Wessel-Aas presiserer at han har hatt fokus på hva Sellner faktisk har ytret, ikke hva hans meningsmotstandere hevder at han mener.

«Slik han selv ytrer seg, fremstår hans ytringer ikke som mer ekstreme enn hva flere etablerte samfunnsdebattanter i Norge – herunder enkelte av våre representanter på Stortinget – ytrer i den norske politiske debatten. Det er, når man ser hvordan han har ytret seg offentlig i de senere år i alle fall ikke grunnlag for å anta at han i det annonserte foredraget på arrangementet førstkommende lørdag, vil opptre eller ytre seg på en straffbar måte», er Jon Wessel-Aas’ konklusjon.

Idéhistoriker Magnus Eriksson har en annen innfallsvinkel på nettsiden radikalportal.no, hvor han understreker at det eksisterer ytringer som faller utenfor ytringsfriheten: «Det er for eksempel ikke lov å true mennesker med vold, nettopp fordi den slags ytringer begrenser et annet menneskes handlings- og ytringsfrihetsrom. Det samme gjelder ytringer som faller inn under begrepet hatprat. Dette er ytringer som faller inn under den relativt nye loven §185 og er formulert slik: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

 

Stygt overtramp

Disse forskjellige innfallsvinklene er fair enough, oppfordringer om boikott og demonstrasjoner likeså.

Men radikalportal.no (vel å merke ikke Magnus Eriksson) går ett skritt lenger. De graver frem Eldorado-leder Christian Skredes ungdomsfortid i et nynazist-miljø som en slags forklaring på at Martin Sellner nå får innta podiet. Der og da begår de selv det kanskje styggeste overtrampet så langt i denne historien.

Eldorado er ikke arrangør her. De har stilt lokalene sine til disposisjon, slik de har gjort for en rekke arrangører de senere år. Gratis. Eldorado har tusenvis av ganger raust åpnet dørene sine for de aller fleste som ønsker dette – blant annet en rekke forlag og foreninger innenfor bokbransjen. Dermed har mange som ellers ikke ville hatt muligheten, fått presentere både bøker og budskap innenfor fine rammer. Med Christian Skrede som energisk og oppmuntrende husvert.

 

Opptatt av mangfoldet

Kanskje enda viktigere: De som sitter tett på Christian Skrede, vet at få er mer opptatt av mangfoldet enn ham – det være seg politisk, religiøst eller hva gjelder etnisitet. Skrede er en utpreget gründer-type, en mann som har fått til mye og har mange baller i lufta, og er en idealist med store vyer. Blant hans kongstanker er å skape en stor møteplass for hele bredden av religiøse bevegelser og politiske partier. Og å invitere nye landsmenn inn for å bli inkludert i det norske samfunnet.

Dette befinner seg veldig langt fra en ungdomstid i nynazist-land. Som Skrede selv sier om sin fortid: Det er noe jeg ikke er stolt av, og i dag tar sterk avstand fra.

De som sverger til å grave frem gammel dritt her, er på feil jorde. Å trekke frem Christian Skredes ungdomstid i nynazist-miljø er ikke bare et slag, men et stygt spark, under beltestedet.

Som Skrede og Eldorado anfører: «Nettopp demokrati og ytringsfrihet har vært selve grunntanken med å tilby en slik debattarena, å legge til rette for det frie ord – på tilsvarende måte som vi gjør med hensyn til selve bokhandelen. Heller ikke der sensurerer vi bort bøker bare fordi vi ikke deler forfatterens budskap.»

 

Ytringsfrihet og takhøyde

Grunnleggende er det godt å være en del av et samfunn hvor ytringsfrihet og høy takhøyde er hovedregelen. Miljøer som selv mener å forvalte den hele og fulle sannhet, enten de befinner seg på ytterste venstre eller ytterste høyre fløy, og som vil tvinge dette på befolkningen nær sagt med alle tenkelige midler, har aldri vært noe vakkert syn. Ord bør møtes med ord, og vi bør alle etter beste evne verne om det demokratiet vi er så heldige å ha.

Det står enhver fritt å mene at Martin Sellner og likesinnede beveger seg i lovstridig terreng og ikke bør få innta podiet her til lands, verken på Eldorado eller annetsteds, og at meningene de forfekter er forkastelige.

Men det er ikke slik at hensikten helliger ethvert middel – verken smørsyre eller offentlig grisetakling av en bra mann.

 

Vebjørn Rogne