– Stemmer med vår oppfatning

Heidi Marie Kriznik (foto: Espen Tollefsen)

- Vi har gått gjennom en rekke royalty-avregninger, og det stemmer med vår oppfatning at dette ikke er en såkalt bransjepraksis, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen.

Debatten går høyt rundt Forleggerforeningens klargjøring av hvordan normalkontrakten skal forstås med hensyn til royalty og kampanjesalg – titulert «Praksis for royalty og realisasjon» – ble publisert forrige fredag. Foreningens anbefalte retningslinjer går langt i å forsvare medlemsforlagene som er blitt kritisert i media, og at deres praksis langt på vei har vært innarbeidet praksis i forlagsbransjen. En rundspørring Bok365 har foretatt viser imidlertid at de fleste skjønnlitterære forlag ikke rører royalty-prosentsatsen ved nedsatt-aktiviteter.

– Ekstra urovekkende

Dette samsvarer også med Forfatterforeningens inntrykk, etter deres omfattende dypdykk:

– Forfatterforeningens sekretariat har gått gjennom en rekke avregninger, og det stemmer med vår oppfatning at dette ikke er en såkalt bransjepraksis, at det er flere forlag som ikke avkorter royalty. Det er veldig bra. Derfor er det ekstra urovekkende at Forleggerforeningen i sitt notat legger til rette for å gjøre det bare noen forlag gjør i dag: Redusere royaltyprosent til forfatter og avtale seg vekk fra avtalt royalty, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen.

– Avtaler seg vekk fra avtaleverket

Kriznik stiller seg uforstående til Forleggerforeningens tankegang her:

– Hvorfor skal Forleggerforeningen i sin veileder til forlag, legge til rette for noe som er praksis på noen forlag, men ikke alle?

Hun mener Forleggerforeningens tilnærming er stikk i strid med grunntanken bak normalkontrakten:

– I punktet i Forleggerforeningens notat om Stor kampanjeaktivitet til lav pris åpnes det opp for å avtale seg vekk fra avtaleverket, og avtale en lavere forfatterbetaling, ved kampanjer og salg. Det underminerer det kollektive avtaleverket. Det finnes dessuten ingen hjemmel i normalkontrakten for at forlagsandelen skal vokse mens forfatterandelen skal synke når en bok legges ut til redusert pris. Tvert imot – det var dette normalkontrakten skulle beskytte mot. Det er godt at flere forlag ser dette og ikke avkorter royalty, sier Kriznik til Bok365.