Starter egen kommisjon

Susanne Kaluza (Foto: Agnete Brun)

Litteraturhuset kommer regjeringen i forkjøpet, og oppretter sin egen ytringsfrihetskommisjon. Foredragsserien vil gå denne våren.

– Vi har tatt utgangspunkt i at regjeringen jobber med å nedsette en ytringsfrihetskommisjon, og vi vil komme dem i møte i dette arbeidet og starte samtalen. Derfor nedsetter Litteraturhuset sin egen ytringsfrihetskommisjon der vi inviterer interessante stemmer og forfattere til å bidra, forteller Litteraturhusets leder, Susanne Kaluza.

Foredragsserien vil bestå av femten programposter, med noe for både barn og voksne. Her kan publikum møte et knippe både norske og internasjonale navn, som vil belyse de ulike utfordringene ytringsfriheten står ovenfor i 2020.

– Forrige gang en ytringsfrihetskommisjon ble nedsatt var i 1999, og mye har hendt siden den tid.  Vi ser også en tendens til at debatten rundt ytringsfrihet er blitt mer fagrettet og lukket, og diskuteres blant ulike grupperinger av jurister, mediefolk og samfunnsdebattanter. Vi ønsker med denne åpne foredragsserien å bringe den ut til folket. Debatten er for viktig til at den bare kan tas av en liten gruppe, sier Kaluza.

Får snakke helt ut

– Jeg syns vi har sett en forringelse av samfunnsdebatten de siste årene. Viktige prinsipielle diskusjoner blir fort polariserte på sosiale medier, og det er mye vranglesing av hverandres handlinger og avbrytelser. Vi må komme oss videre, sier Kaluza.

Litteraturhuset ønsket å tilby en plattform hvor folk får lov til å snakke helt ut, faktisk uavbrutt i en halvtime.

– Foredragsholderne får tenke tankene helt ut, og vi vil også sette foredragsholderne sammen slik at publikum kan høre fra to ulike perspektiv. De trenger ikke nødvendigvis å være motstridende, men heller to ulike måter å se tematikken på.

De som deltar i Litteraturhusets Ytringsfrihetskommisjon er blant andre Nazneen Kahn-Østrem, som faktisk var medlem av den første kommisjonen i 1999. Kulturredaktør i Aftonbladet Åsa Linderborg, Guardian-spaltist Nesrine Malik, samfunnsdebattant Mina Adampour og jurist Anine Kierulf er også blant dem publikum kan møte denne våren.

– Vi ville ha en bredde i vår ytringsfrihetskommisjon og løfte frem nye stemmer. Det var et poeng å trekke frem også de stemmene som det ikke er sikkert regjeringen oppnevner, og få med ulike perspektiver i det viktige arbeidet de skal i gang med.

Samles til slutt

Det var også viktig for Litteraturhuset med å få frem det internasjonale aspektet i sin kommisjon:

– Vi syns det er et poeng å trekke inn internasjonale stemmer. Dette er ikke en debatt som bare er relevant i Norge. Men det er norske forhold og norsk lovgivning som vil stå i sentrum i foredragene. Vi vil prøve å øke kunnskapen om denne hjørnesteinen i det norske demokratiet, forteller Kaluza.

Siden dette er et demokratisk prosjekt har Litteraturhuset også besluttet at arrangementene for det meste vil være gratis. Det er kun billettsalg til åpningsforedraget, og da til en lav pris.

– Det gjør vi nettopp fordi det skal være lavest mulig terskel for å delta, sier Kaluza, og legger til:

– Alle foredragene skal samles til slutt. Det skal overrekkes til ansvarlig statsråd, slik at det kan brukes i arbeidet til den ytringsfrihetskommisjon som regjeringen kommer med.

Et nasjonalt prosjekt

Og det er ikke bare Osloborgerne som får dra nytte av foredragsserien. Dette er et nasjonalt prosjekt.

– Vi vil nå ut til resten av landet også. Foredragsserien vil derfor bli postet som podcaster, og vi samarbeider med flere mediehus for at dette skal nå ut til så mange som mulig. Dette er et folkeopplysningsprosjekt, hvor vi vil heve kunnskapsnivået i den generelle befolkningen.

Kaluza mener Ytringsfrihetskommisjonen-serien på mange måter representerer essensen av Litteraturhusets arbeid.

– Dette er kjernen i det Litteraturhuset skal drive med. Vi er et nasjonalt litteraturhus, som skal spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Det gjør vi her.

Selv forteller Kaluza at hun gleder seg til å bli klokere denne våren:

– Jeg tenker at dette er noen av de aller skarpeste folkene vi har, og jeg gleder meg til å lære mer selv. Det fine med denne foredragsserien er jo at man ikke trenger å få med seg alt for å bli klokere. Siden du får høre to ulike foredrag på samme arrangement, får du mye nye perspektiver på én kveld.