Trøndere er best på bibliotek

VINNERNE: F.v. Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes, fylkespolitiker May Britt Lagesen, prosjektleder Morten Olsen Haugen, og leder av språksenter Hanne-Lena Wilks.

Trøndelag fylkesbibliotek er Årets bibliotek 2019.

Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid for samisk språk er av stor og livsviktig betydning for de små samiske språkene i Sapmi, og for kulturelt språkmangfold i hele Norge.

Trøndelag fylkesbibliotek ble kåret til Årets bibliotek 2019 i skarp konkurranse med Grimstad bibliotek og Deichman Grünerløkka, som alle har utmerket seg på hver sin måte. Trøndelag fylkesbibliotek samarbeider tett med språkbrukere, tolker, forlag og samiske miljø på en helt unik måte. Prisen ble delt ut av fotograf Jo Straube torsdag ettermiddag.

– Dette arbeidet passer veldig godt inn i FN sitt år for urfolksspråk. Dette er et arbeid i verdensklasse, sier Norsk Bibliotekforenings leder Mariann Schjeide.

– Alle fortjener pris

Jo Straube, jurymedlem og fotograf som laget boka Det norske biblioteket, fikk dele ut prisen.

– I løpet av min korte levetid er halvparten av norske folkebibliotek blitt lagt ned, de er stemt ut av samfunnets reality. Så alle bibliotek som består, fortjener egentlig å bli årets bibliotek, sa han.

– Bibliotekarer ser jo så uskyldige ut, men bibliotekarer er kunnskapsdealere, så alle som ikke ble nominert i 2019 må tenke på at de forandrer livene til folk. Men vi måtte kåre en vinner, vi fikk ikke forlate rommet før vi hadde tatt avgjørelse.

Pris til det sørsamiske

– Jeg var skikkelig nervøs. Jeg er politiker i Trøndelag fylkeskommune. Vi har et samisk forvaltningsområde og har et ekstra ansvar for det. Biblioteket driver med annerledestenking og har vilje og fagkompetanse. Ikke minst er det en anerkjennelse av arbeidet med samisk språk. Sørsamene er en minoritet i minoriteten, UNESCO vurderer at språket er svært truet. Så det er et nasjonalt samfunnsoppdrag vi leverer på, sa May Britt Lagesen i sin takketale.

«Har utvida oppdraget sitt»

Da nominasjonene ble offentliggjort, skrev juryen følgende i sin grunngivning:

«Fylkesbiblioteket er særleg nominert for arbeidet som har blitt lagt ned for samisk språk generelt og sørsamisk språk spesielt. Dette er av stor og livsviktig betydning for dei små samiske språka i Sápmi. Dei har ved fylkesbiblioteket i Trøndelag utvida oppdraget sitt til å drive med språkreddingsarbeid til stor inspirasjon for både språkinteresserte, bibliotek, samiske språkmiljø, samiske lesarar og komande samiske lesarar. I dette arbeidet samarbeider fylkesbiblioteket tett med språkbrukarar, tolkar, forlag og samiske miljø på ein heilt unik måte. Materialet blir tidvis presentert på ein interaktiv måte slik at ein skaper interesse blant den sørsamiske befolkninga og andre interesserte. Særleg har det vore viktig å nå dei minste som skal vere dei framtidige brukarane av dette utsette språket. Dette arbeidet passar særleg godt inn i FN sitt år for urfolksspråk. Dette er eit arbeid i verdsklasse.»

Juryen har bestått av:

Vebjørn Rogne, redaktør BOK365

Bente Riise, generalsekretær i Norsk Tidsskriftforening

Jo Straube, fotograf

Trud Berg, leder Stormen bibliotek, fjorårets vinnar

Mariann Schjeide, leder Norsk Bibliotekforening