Spanske ungdommer får kultur-gavekort

(foto: Shutterstock)

Gavekort skal gi spanske ungdommer tilgang til kulturopplevelser og hjelpe en hardt presset kulturnæring.

Den spanske regjeringen har godkjent at spanske 18-åringer skal få et gavekort som kan brukes på kultur.

Det digitale gavekortet, som er pålydende nærmere 3500 kroner, skal kunne brukes til å kjøpe bøker, album, digital musikk – samt til å betale seg inn på musikkfestivaler og andre kulturarrangementer.

Gavekortet kan brukes i løpet av et års tid, og det tar mål av seg å være til hjelp og støtte for kulturnæringen som ble hardt rammet under pandemien.

begrunnelsen for tiltaket heter det at initiativet skal være med på å legge til rette for at unge mennesker får universell og diversifisert tilgang til kultur. Man vil også generere nye kulturvaner og styrke eksisterende. Videre er dette et ledd i å skape nye publikumsgrupper, stimulere etterspørselen og redusere den negative virkningen, forårsaket av pandemien, i ulike kulturfelt.

Tidligere har lignende tiltak, som skal være med på å sette fart i kulturlivet, sett dagens lys i blant annet Italia og Frankrike.