Søknadsrush til NFFOs forfatterskole

BAK KATETERET: Bjørn Arild Ersland (foto: Oda Hveem)

91 stykker meldte seg da Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utlyste gratis skole i ett år for forfattere som ønsker å skrive sakprosa for barn og unge.

NFFOs storsatsing på barn og unge i høst er Bjørn Arilds forfatterskole. Ti utvalgte elever får plass. Skoleåret er en blanding av fysiske fagsamlinger og tett oppfølging fra skrivelærerne Bjørn Arild Ersland og Ingvild H. Rishøi. Søknadsfrist var 5. august, og det kom inn 91 søknader.

Vanskelige valg

Prosjektleder i NFFO, Kristine Isaksen, er overveldet og glad over responsen.
– Nå skal vi sette oss ned for å finlese alle søknadene og gjøre en vanskelig utvelgelse. Alle søkere skal få tilbakemelding i løpet av august, sier hun.
Det finnes for få sakprosabøker for barn og unge, det er både politikerne og bransjen enige om. I stortingsmeldingen fra mars i år «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» (Meld.St. 18), utarbeidet av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, står det eksplisitt at det er ønskelig at det gis ut flere sakprosabøker for barn og unge.
Forleggerforeningens bransjestatistikk fra 2019 viste at det dette året kom ut 60 nye sakprosabøker for barn og unge. Til sammenligning ble det gitt ut 226 nye skjønnlitterære titler.

Trenger et løft

– Denne sjangeren trenger et felles løft. NFFO lanserer forfatterskolen for å øke antallet sakprosabøker for barn og unge og styrke forfatterbestanden, sier Kristine Isaksen.

– Dette er helt fantastisk! sier Bjørn Arild Ersland. – Jeg gleder meg til å dukke ned i søknadsbunka. Nå er jobben vår å sette sammen en nysgjerrig klasse som kombinere barneperspektivet med ønsket om å skrive god litteratur.

Les mer om skriveskolen her.