Slutt for e-bok-momsen

Den nye regjeringen vil gå inn for å fjerne momsen på e-bøker. Det synes klart etter søndagens pressekonferanse med de tre partilederne i koalisjonen.

E-bok-momsen skal vekk. Det er ett av resultatene av regjeringsforhandlingene mellom Trine Skei Grande (bildet) og Venstre på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. Etter sondering gjennom høsten, og to ukers forhandlinger på Jeløya, ble det søndag ettermiddag klart at Venstre går inn i regjeringen. Det får konsekvenser også for språk- og litteraturpolitikken. I tillegg til å fjerne ebok-momsen vil regjeringen også «videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer».

Regjeringen vil også videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.

Vil styrke litteraturpolitikken

Venstres Trine Skei Grande – som har vært nevnt som en mulig ny kulturminister – kunne på pressekonferansen love «en ny og mer moderne kulturpolitikk og en veldig aktiv språkpolitikk».

Så sa hun: – Og personlig må jeg bare si en liten ting: Det at vi får til å fjerne momsen på e-bøker, synes jeg er en liten og viktig ting i litteraturpolitikken.

Også på andre områder kan det virke som om Venstre har fått H og Frp med på å styrke språk- og litteraturpolitikken. Under punktet for «Språk, bibliotek og litteratur» heter det:
«Språk er grunnlaget for tenkning og samhandling, en viktig del av kulturarven og en forutsetning for deltakelse i demokratiet. Regjeringen vil sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk.

– En viktig utenrikskulturell satsing

Norsk deltakelse på bokmessen i Frankfurt 2019 er en viktig utenrikskulturell satsing som gir gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur.
Regjeringen vil føre en aktiv litteraturpolitikk og vektlegge behovet for digital omstilling både når det gjelder bokmarkedet og bibliotekene. Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.

På Høyres nettsider kan du lese den blågrønne regjeringens politiske plattform 

Regjeringen vil også: 

Videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer.

Satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek.

Jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene.

Sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.
Styrke de nasjonale leseprosjektene.

Og altså: Avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker.

– Gledelig

Lederen i Den norske Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, sier i en foreløpig kommentar til DnFs nettsted at det er veldig bra at e-bok-momsen faller og at bokformatene sidestilles. – Det er også gledelig at regjeringen vil videreføre fastpris på bøker. Fastprisen bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Som service, utvalg, tilgang til bøkene og formidling av dem, slik de gode bokhandlerne er opptatt av i dag. Og det er bra også for leserne, sier Kriznik.

– Like vilkår for leserne

Fornøyd: E-bokhandler Lene Røren

Lene Røren, som leder nettbokhandelen EBOK.no er også svært fornøyd med erklæringen:

– Nå ser det endelig ut til at e-boka blir sidestilt med papirboka. Det vil bety enormt mye for leserne og for norsk litteratur og språk, sier Røren. – Et momsfritak gir leserne like vilkår uavhengig av hvordan de ønsker å konsumere bøker. For bokbransjen tror jeg det vil bety mer lesing av norske bøker totalt sett. Vi vil nå stå mye sterkere i møtet med konkurransen fra de store internasjonale digitale aktørene, sier Lene Røren.