– Åpner de, stenger vi

– Egentlig er dette en forening vi skulle ha sluppet å starte, sier Jan Ove Ekeberg.

– Vi skulle gjerne ha sluppet dette, men i og med at DnF (Den norske Forfatterforening) er lukket for mange, ble vi nødt til å ta dette initiativet. Det bør være en grunnleggende rett for forfattere å være med på å bestemme sine egne livsvilkår. Dette handler også om fordeling av midler, sier Jan Ove Ekeberg til BOK365, etter at han i drøyt to timer lyttet til innspill fra nærmere femti interesserte forfattere på Litteraturhuset i Oslo.

U-sving?

– Mitt håp er at DnF etter hvert ønsker oss velkommen. Ideelt sett burde det vært én forfatterforening som var åpen for alle skjønnlitterære forfattere, sier Ekeberg, som er spent på hva som vi skje i månedene som kommer. Før «Norske forfattere» har sitt formelle stiftelsesmøte i mai, skal både DnF og NBU gjøre unna sine møter – og der går diskusjonen friskt.

En prat med noen av de fremmøtte med potensielt «dobbelt medlemskap» i den nye foreningen og en av de etablerte, avdekker at forventningene om umiddelbar u-sving hos de sistnevnte ikke altfor høye.

Åpnere hos naboen

Jan Ove Ekeberg og en av de øvrige initiativtakerne, Eystein Hanssen, hadde i går fokus på at forfatterforeninger i sammenlignbare land, som Sverige, Danmark og Storbritannia har åpnere dører. DnFs leder Heidi Marie Kriznik har nylig argumentert imot dette og understreket at for eksempel svenskene opererer med kvalitetskrav. Det er herrene Ekeberg og Hanssen slett ikke enige i:

– Det stemmer at de formelt opererer med slikt, men i praksis er det annerledes. Den svenske foreningen, som ble stiftet omtrent samtidig med den norske og dermed også har en lang historie, er i prinsippet åpen. Hvis du har gitt ut på et etablert forlag blir du automatisk medlem. I andre tilfeller leses du stort sett for at foreningen skal forsikre seg om at du skriver i relevant sjanger. Derfor har de rundt 3000 medlemmer (DnF har ca. 650 medlemmer). I Storbritannia kan du melde deg inn i British Society of Authors på nettsiden deres. Det er interessant at nobelprisvinneren i litteratur fra i høst, Kazuo Ishiguro, er medlem av den forfatterforeningen hvor man kan melde seg inn på nett.

Kan være supplerende

– Hvis DnF åpner dørene legger dere ned prosjektet «Norske forfattere»?

– Ja, det gjør vi, sier Jan Ove Ekeberg.

I motsatt fall håper han på et godt samarbeid med DnF:

– Vi kan være supplerende til det DnF har bedrevet. Vårt arbeid for forfatteres kår, med hensyn til pensjons- og sykelønnsordninger, kan forhåpentligvis komme alle forfattere til gode.