Ingen avklaring for Boklageret

Ekstra runde med uprioriterte kreditorer.

Etter planen skulle gjeldssaneringen av Boklageret vært klar før nyttår. Slik ble det imidlertid ikke, og selskapet er nå tvunget til å ta en ekstra runde med kreditorer som ikke har svart på tilbudet om sanering.

Årsaken til ekstrarunden er at Boklageret ønsker en frivillig gjeldssanering. For å få dette gjennom må selskapet ha besyv fra alle selskapets kreditorer. Forslaget som er presentert blir å betale alle uprioriterte kreditorer inntil 10.000 kroner, deretter 25 prosent av overskytende.

Alternativet er å få til den samme prosentuelle saneringen via Skifteretten, men dette er en tung – i seg selv kostbar – og møysommelig prosess. Fordelen er dog at man i dette tilfellet kun trenger aksept fra 75 prosent av gjeldsmassen, samt ditto prosent av antallet kreditorer.

Styreformann Harald Enersen i Boklageret opplyser at mange har akseptert tilbudet, men at det fortsatt gjenstår å innhente svar. Boklageret har derfor gitt seg selv ytterligere et par uker i forsøk på å få direkte kontakt med kreditorene som ennå ikke har respondert på tilbudet.

Under tiden driver Boklageret etter kontantprinsippet. Dette betyr at man gjør opp for leveranser ved mottak, men at man ikke stifter ny gjeld. Ei heller betjenes tidligere pådratt gjeld.

Les også: Betalingsstopp for Boklageret