Slett ingen glad gut

Han valgte seg april. Men hva blir til i april? Det er noe av det vi lurer på i dag.

- Et slag i trynet, sier Rolf Magnus Orø i Bjørnsonfestivalen. Festivalen må tåle betydelig kutt i Kulturråd-støtten for 2014, trass i økt aktivitet.

– Vi har økt aktivitet og stadig mer publikum, men får kutt i støtten. Det er vanskelig å forstå og føles som et slag i trynet, sier festivalleder Rolf Magnus Orø. Bjørnsonfestivalen er den store taperen i årets tildelingsrunde for Kulturrådets såkalte Post 74-bevilgninger. Rundt 230 000 i kutt må festivalen tåle i 2014 – fra drøyt 1,9 mill til i underkant av 1,7 mill kr. Det utgjør over 10 prosent av Bjørnsonfestivalens budsjett.

 

Festival som engasjerer

– Jeg synes ikke dette virker særlig godt fundert. Det er rett og slett ikke samsvar mellom de målene regjeringen erklærer at de har og hva de faktisk gjør. De har proklamert at de er opptatt av kulturaktiviteter som engasjerer i lokalsamfunnene og regionene. Og det er nettopp hva vi gjør, sier Orø.

Fra å ligge på et besøkstall rundt 5000 på tidligere utgaver av Bjørnsonfestivalen, har publikumstallene pekt bratt oppover de siste par årene: – I 2012 økte vi til 8600 besøkende, og videre til 11 000 i 2013. Det er vel bra i en liten by som Molde, sier Orø. – I tillegg kommer alle besøkene til arrangementer vi har ellers i året.

plassen_bjornson.jpg

 

– Er Moldes litteraturhus

I juli 2012 flyttet Bjørnsonfestivalen inn i Plassen, det nye og flotte kulturhuset på Gørvellplassen i Molde. Huset er tegnet av det danske arkitektfirmaet 3XN. Her er festivalen samboer med MoldeJazz, Teatret Vårt, Molde bibliotek og Felles samboerskap.

– Vi har tilgang på huset gjennom hele året, med de mulighetene dette gir. I praksis er vi Moldes svar på Litteraturhuset. Dette har gitt økte muligheter og økt aktivitet for oss, men også økte kostnader. Det er påfallende å se at våre øvrige samboere her på Plassen får økte budsjettilskudd for å fange opp deres, mens vi som er prisgitt Post 74-midler får kutt i bevilgningene, sier Rolf Magnus Orø. Han understreker at han ikke klandrer Kulturrådet: – Dette er ikke Kulturrådets feil, men sittende Storting og regjering som har kuttet i potten. Kulturrådet fordeler sikkert de midlene de har etter beste evne.

1-Plassen-Cultural-Center-3XN.jpg

 

Kommer dårligst ut

Blant litteratur-formålene er det Bjørnsonfestivalen som kommer klart dårligst fra tildelingsrunden. Også Bjørnsonakademiet må tåle kutt, fra 439 000 til 386 000. Ellers ser det betraktelig lysere ut: Begge leselyst-tiltakene fikk en økning fra 2013-bevilgningen: Foreningen !Les fra drøye 3 til 3,2 mill og Leser søker bok fra drøye 6 til 6,2 mill kr. Et svært gledelig utfall for disse foreningene, etter stor usikkerhet i ukene før jul. Bokbyen i Fjærland og Bokbyen ved Skagerak får 363 000 hver, en ørliten økning fra 2013. De tre store litteraturhusene er nye mottagere på Post 74-listen, og får totalt 4,5 mill kr: 3 mill til Oslo, 1 mill til Bergen og 0,5 mill til Fredrikstad. Agenda X Skriveverksted (1,4 mill) og Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) er tilgodesett med midler.

 

Kutter ikke

Ligger det så an til kutt i virksomheten i Molde?

– Neida. Vi reduserer ikke våre ambisjoner. Publikum har vist at de vil ha Bjørnsonfestivalen, så vi vil stå på hardt for å få gjennomført årets planer. Pengene er vi bare nødt til å skaffe. Vi må bare stå på i forhold til støttespillere og de bevilgende myndigheter, sier Orø.

Så får vi håpe Bjørnsonfestivalen ikke må leve Over ævne.

 

(Foto: Gyldendal Norsk Forlag / Bjørnsonfestivalen / Plassen Kulturhus + 3XN)