Millionunderslag i Aschehoug

Konserndirektør har erkjent økonomiske misligheter.

Konserndirektør for økonomi og finans i Aschehoug har erkjent økonomiske misligheter, og som følge av det sagt opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Dette fremgår av en ordknapp pressemelding forlaget har sendt ut. Der fremgår det også at mislighetene har pågått over år og dreier seg om flere millioner kroner. Saken vil bli gransket og politianmeldt.

Forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs kan ikke kommentere saken ytterligere og henviser til konsernsjef Mads Nygaard.

 

Sentrale styreverv

– Fordi dette er under gjennomgang og etterforskning så vil jeg ikke si hvor mye penger det dreier seg om før vi er helt sikre på beløpets størrelse og av hensyn til politiets etterforskning. Jeg kan ikke si nøyaktig hvordan det er gjort og omfanget av det, sier Mads Nygaard til VG. Han beskriver det som en alvorlig og trist sak. Nygaard sier til VG at saken ble oppdaget 20. desember og at den aktuelle toppsjefen sa opp stillingen før jul, straks etter han ble konfrontert  med forholdene.

Den tidligere toppsjefen har også hatt styreengasjementer i flere av de viktigste selskapene Aschehoug har eierskap i – deriblant Norli Libris, Forlagssentralen og Spektrum Forlag. Han har trukket seg fra alle disse vervene.

 

-Ingen tidligere saker

Politiadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen i Økokrim kan ikke kommentere hvorvidt de har vært i dialog med Aschehoug: – Nei jeg kan dessverre ikke kommentere hvorvidt vi har mottatt noen anmeldelse eller ei, sier han til BOK365.

Når kan dere eventuelt kommentere dette?

-Det blir eventuelt en løpende vurdering fra påtalemyndighetenes side. Den vurderingen gjøres fra sak til sak, så det blir vanskelig å si noe konkret om dette.

Har Økokrim tidligere hatt noen større underslagssaker fra kulturlivet eller forlagsbransjen på sitt bord?

-Ikke så vidt jeg kan huske her og nå, nei.