Rose Fagerheim, skribent hos bokmerker.org

– Jeg anbefaler The Boy Kings, A Journey into the Heart of the Social Network av Katherine Losse. Losse jobbet i Facebook fra starten av og hun beskriver en intens arbeidsplass som hun både likte og er kritisk til. Det er også interessant å lese hva hun mener om sosiale medier og hvor avhengige vi har blitt det, så det er obligatorisk lesning for alle med en Facebook-konto.