– Prioriteter bort momsfritaket

Kristenn Einarsson.

Forleggerforenngens direktør Kristenn Einarsson er skuffet over at statsbudsjettet ikke nevner momsfritak på e-bøker, men ser også postive ting.

Einarsson har lest budsjettet på en litt ustabil wifi i et fly over Atlanteren, men håper å ha fått med seg det viktigste.

 

– La oss ta det positive først, skrier han i en e-post til BOK365: – Budsjettet varsler at det kommer en ny forskrift som tillater videreføring av nåværende bokavtale – men det sies ikke noe om varigheten. Bransjens aktører har argumentert sterkt for at vi nå må få en fornuftig varighetsperiode på fire år, som har vært vanlig før. Den siste varte bare to år. Vi ser gjerne at Kulturministeren går for fire år.

Så må vi som bransje se hva det er mulig å gjøre med de nye bevilgningene til «Kulturell og kreativ næring», kanskje særlig knyttet opp mot satsningen i bransjen som følge av Gjesteland Norge-prosjektet.

 

Momsfritaket uteblir

Forleggerforeningens direktør har som mange andre i bransjen vært opptatt å få gjennom momsfritaket også på e-bøker. At det ikke ser ut til å være nevnt, skuffer ham.

– Slik jeg leser budsjettet er ikke behovet for mva-fritak på e-bøker overhodet kommentert. De siste kulturministerne har vært svært opptatt av bransjens digitale utvikling. Når det så kommer til det eneste det offentlige kan bidra med, nemlig en plattformnøytral mva, slik pressen har fått, velger Kulturministeren å prioritere dette bort. En rekke partier har i sine programforslag for valget neste år et punkt om mva-fritak på bøker. Det er ingen grunn til å vente med dette, vi får stole på at Stortinget tar fatt i saken i budsjettbehandlingen.

Jeg finner heller ikke noe om å styrke litteraturformålene i Norsk Kulturfond. Ikke en gang prisstigning er kompensert der, sier Kristenn Einarsson.