Savner momsfritak på e-bøker

Tom Egeland er glad for økningen på 3,6 prosent til kultur, men leter foreløpig forgjeves etter momsfritak på e-bøker.

Forfatter og styremedlem i Forfatterforeningen Tom Egeland leter etter posten om fjerning av moms på e-bøker i budsjettet, men har ikke funnet noe ennå.

 

– De første timene etter fremleggelsen av et statsbudsjett, er forvirrende for de fleste av oss, sier han til BOK365. – Vi ser jo ikke helheten. En økning som umiddelbart kan virke positiv på ett punkt, kan ved nærmere gjennomgang vise seg å være hentet fra en helt annen budsjettpost, som dermed mister penger. Så inntil vi ser helheten, vil jeg være forsiktig med å mene noe bastant.

 

– Ser du noe om bøker i det hele tatt ved første gjennomsyn?

 

– Jeg har forgjeves lett etter fjerning av ebok-momsen, men det er kanskje mer realistisk å tro at momsen fjernes i 2017-fremleggelsen.
– Hva er det viktigste i budsjettet, slik du har lest det så langt?

 

– At kulturbudsjettet øker med 3,6 prosent, er jo i hvert fall bedre enn at det svekkes med 3,6 prosent. For å si det sånn. Helt generelt er jeg skeptisk til at kulturministeren ofte ser på kulturen gjennom næringspolitiske brilleglass, sier Tom Egeland i en umiddelbar kommentar til forslaget til statsbudsjett.