– Ikke store ambisjoner

Forfatterforeningens leder er skuffet over forslaget til statsbudsjett.

Lederen i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen er skuffet over at regjeringen ikke følger opp kunstnerøkonomiutredningen. Og flere andre punkter ved forslaget til statsbudsjett.

 

– Budsjettet bærer preg av manglende vilje til å styrke kunstnernes økonomi. Kunstnerøkonomiutredningen som kom i fjor viste store nedganger i mange kunstnergruppers inntekter, også blant forfatterne. Utredningen hadde også mange gode forslag til tiltak, men Helleland følger ikke opp, mener Løvåsen, som også hadde håpet på en økning av Norsk kulturfonds budsjett til litteraturformål.

– Kulturrådet søkte om en økning på 11 millioner som blant annet skulle gå til økte forfattervederlag fra innkjøpsordningene. Regjeringen foreslår nå det som i realiteten blir en nedgang i dette budsjettet, ettersom de ikke øker nok til å dekke opp for prisvekst.

 

Følger ikke opp lønnsreformen 

I fjor fikk Venstre og Krf gjennomslag for første trinn i en lønnsreform for kunstnerstipendene, sier Løvåsen. – Målsettingen er at et arbeidsstipend skal opp på halvparten av en gjennomsnittlig årslønn og at stipendene skal følge lønnsveksten i staten. Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp dette.

Budsjettet viser ikke store ambisjoner i noen som helst retning. På plussida for litteraturen kan nevnes at Norla får en økning på 1,2 millioner.