2020: Oppløftende eksport-år

Trass i covide utfordringer: NORLA melder om et bemerkelsesverdig godt fjorår. Maja Lunde (bildet) og Karl Ove Knausgårds bøker ble mest oversatt.

«Det er oppløftende å kunne slå fast at interessen for norsk litteratur i utlandet holder seg bemerkelsesverdig høy gjennom et år der mye ble forandret på grunn av en pandemi. Når fysiske møter og reiser ikke er mulig, kan litteraturen fortsatt gi opplevelse og kunnskap», skriver NORLA i en pressemelding.

I 2020 mottok foreningen rekordmange søknader om oversetterstøtte, hele 660 søknader. Det overgår antall søknader i 2018, som talte 651.

For å møte forlagsbransjens utfordringer under koronapandemiens første fase innførte NORLA sammen med resten av Norden en midlertidig garanti for to av søknadsrundene om 50% støtte til søknader som oppfylte kriteriene.

På nivå med tidligere rekordår

Av de 660 søknadene ble 634 bevilget oversettelsesstøtte til 48 språk. De fordeler seg på 456 skjønnlitterære titler og 178 sakprosa-titler. Og av totalen var 178 titler for barn/ungdom.

Tallene er på nivå med rekordåret 2018, der 639 bevilgninger ble gjort – i oppløpet til Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019.

Merk at det NORLA-støttede prosjekter tallene refererer til, og ikke totalantall for salg av norske litteraturrettigheter. Tallene gir likevel en klar indikasjon om at norsk litteratureksport kom seg noenlunde helskinnet gjennom et utfordrende 2020.

30 prosent økning i litteratur for barn og unge

Det er spesielt en økt interesse for norsk barne- og ungdomslitteratur, med en økning på 30 prosent fra 136 bevilgninger i 2019. De mest populære oversettelsene på barn- og ungdomsfeltet er:

Hans Sande og Maja Lunde* har hver 8 oversettelser (*herav to titler illustrert av Lisa Aisato og en illustrert av Tegnehanne).

Maria Parr og Bjørn F. Rørvik* har hver 7 oversettelser (*herav fire titler illustrert av Per Dybvig og en illustrert av Gry Moursund).

Følgende har 6 oversettelser hver: Kristin Roskifte, Bjørn Sortland og Timo Parvela (medforfattere), samt Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl (medforfattere).

Første norske oversettelse til kreolsk

Som nevnt er det bevilget oversetterstøtte til hele 48 språk. Det er dansk som står for mesteparten, men deretter er de største språkene for norsk litteratur når bevilgningene til oversettelser telles opp tysk, engelsk, russisk, polsk, bulgarsk, nederlandsk, svensk, ungarsk og fransk.

Og for første gang har NORLA bevilget støtte til oversettelse av en norsk bok til kreolsk (Haiti).

Større bredde i forfatterskap

De totalt 634 bevilgningene er fordelt på hele 443 ulike titler, og i dette er 302 forfatterskap representert. Tallene bekrefter altså om stor bredde i litteraturen som reiser over landegrensene.

De mest oversatte forfatterne – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – og uavhengig av sjanger:

Maja Lunde (20* oversettelser, skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker – inkl. titler illustrert av Lisa Aisato og Tegnehanne).

Karl Ove Knausgård (19 oversettelser, både skjønnlitteratur og sakprosa).

Hedvig Montgomery (15 oversettelser, sakprosa).

Jørn Lier Horst (15* oversettelser, skjønnlitteratur – også skrevet sammen med Thomas Enger og barnebok ill. av Hans Jørgen Sandnes).

Roy Jacobsen (12* oversettelser, inkl. en tittel skrevet sammen med Anneliese Pitz).