Aschehoug positiv til BC-åpning

Aschehoug-direktør Mads Nygaard mener det vil være positivt at Bladcentralen gir like muligheter for alle. .

Tirsdag ble det klart at Interpress vil slutte å distribuere bøker, noe som vil ramme flere mindre norske forlag hardt. Nå ber flere forlag den andre store distribusjonskanalen Bladcentralen, som eies av forlagene Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted om å åpne for distribusjon også av andre forlags bøker.

 

Tidligere i dag sa forlagssjef i Vega, Finn Jørgen Solberg, til BOK365 at det nå er svært viktig at eierforlagene i BC åpner opp for alle leverandører slik at det blir like konkurranseforhold for alle aktører.

Han fikk følge av Bazars forlagssjef Øyvind Hagen som uttalte: –Ingen forlag som utgir skjønnlitteratur kan lykkes uten tilgang til massemarkedet. Ikke bare på grunn av det betydelige inntektstapet, men også fordi de ikke får skapt nok lesere til forfatterne de utvikler. Mitt spørsmål til Bladcentralen, deres eierforlag og Konkurransetilsynet er hvordan de ser for seg at de uavhengige forlagene skal få distribuert sine bøker til massemarkedet

 

Alle bør få mulighet

Nå får de svar fra Aschehoug. Direktør Mads Nygaard skriver i en e-post til BO365 at han synes det er leit at Interpress slutter med distribusjon. – Vi har alltid benyttet dem, i de senere år i kombinasjon med Bladcentralen, sier Nygaard.

– Bør norske forlag konkurrere under like vilkår også gjennom Bladcentralen i fremtiden?

– Når Interpress nå forsvinner, føler jeg at det er naturlig at Bladcentralen ser på hva de kan gjøre for å bidra til en distribusjon av bøker fra alle forlag.

– Stiller Aschehoug seg positiv til en åpning av BC-systemet? 

– Aschehoug mener det vil være positivt om alle forlag har like muligheter til å få sine bøker distribuert i denne kanalen, slik det er i bokhandelen, sier Mads Nyggard.

Også konsernsjefen i Gyldendal, Geir Mork, åpner for å slippe til andre i Bladcentralen. Han henviser til det han i dag uttalte til Aftenposten om at Gyldendal mener det er prinsipielt best for et distribusjonsløp at det er mest mulig åpent. Mork tror heller ikke at denne typen lukkede systemer vil være bærekraftig over tid.