Nye Notabene-eiere

Det er en travel og innfløkt førjul i Notabene. DNB og Jotunfjell Partners er blitt minoritetsaksjonærer.

Forviklingene i Notabene fortsetter med uforminsket styrke fram mot jul – med mye å sortere på nissens slede før julen ringes inn. Noe er sikkert: DNB og investeringsselskapet Jotunfjell Partners har redusert sitt eier-engasjement kraftig til fordel for de fire gründerne av Bokkompaniet.

De fire opprinnelige aksjonærene i Bokkompaniet eier nå 80 prosent av aksjene i Bokkompaniet Holding, det nye morselskapet til Notabene-butikkene.

Alt dette samtidig som søsterselskapet, Bokkompaniets datterselskap: Boklageret, ber kreditorene om betydelig gjeldssanering. Mange undrer seg over at dramatikken er lagt til akkurat denne hektiske tid av året. Problemene rundt Boklageret er ikke av ny dato, noe man med fordel burde tatt grep om tidligere.

DNB-exit 

Nytt av dagen er videre at DNB har solgt litt over 30 prosent av aksjene i det tidligere driftsselskapet Nye Notabene til investeringsselskapet Jotunfjell Partners – som nå blir sittende med over 80 prosent eierandel i et selskap som øyensynlig vil bli avviklet. Antagelig har dette skjedd med et større vederlag til banken. Nye Notabene sitter på en solid kontantbeholdning etter tidligere i år ha solgt 40 butikker til konkurrentene ARK og Norli for rundt regnet 130 millioner kroner.

Etter aksjesalget sitter DNB tilbake med 19,9 prosent av aksjene i Nye Notabene, men neppe for en lang periode. Nye Notabene har fått seks måneders fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 20 prosent av egne aksjer. Slik vil selskapet eventuelt kunne lette en del av kontantbeholdningen til fordel for banken. Jotunfjell og DNB vil beholde sine respektive minoritetsposter i Bokkompaniet, men da i et nytt selskap.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB svarer slik på henvendelse fra BOK365:

DNB er fornøyd med løsningen for Nye Notabene AS. Etter bankens overtagelse i 2013 har kjeden vært igjennom en krevende omstilling. Konkurransen i markedet er tøff, men de ansatte og selskapets ledelse har gjort en solid jobb med å bevare Notabene som et tydelig merkenavn i det norske markedet. Samtidig har bokhandlerbransjen hatt behov for en konsolidering, og Notabenes eiere har ønsket å bidra til denne. Vi mener den strukturelle endringen som er gjort gjennom salg av butikker til Ark, Norli og Bokkompaniet Holding vil styrke distribusjon av bøker i det norske markedet.

Nytt driftselskap

Som tidligere meldt på BOK365 er alle Nye Notabene-butikkene overført til det nye driftsselskapet: Notabene AS. Sistnevnte er oppkapitalisert av DNB og Jotunfjell med en egenkapital på 20 millioner. Spørsmålet blir om utsalgene til Boklageret kan overføres dette selskapet. Boklageret har for få dager siden sendt forespørsel om kraftig gjeldsakkord til selskapets kreditorer. Skal Boklageret-butikkene på en eller annen måte smi inn i Notabene-konseptet, må det først oppnås enighet med kreditorene. Nevnes skal også at Boklageret har to mindre aksjonærer som – i alle fall enn så lenge – ikke deltar i Bokkompaniet Holding: Periscopus (Trygve Hegnar) og Rolf Leander Jonassen.

Les også: Notabene gjenoppstår

Gjeldsakkord til 25 prosent

Forslaget til kreditorene er utarbeidet av det kjente advokatfirmaet Ro Sommernes, et selskap som har spesialisert seg på konkursrett. Forslaget gir alle kreditorer dekning på inntil 10.000 kroner, utover dette tilbyr Boklageret seg å dekke 25 prosent av resterende gjeld. Forslaget er betinget av at minst 75 prosent av gjeldsmassen samt 75 prosent av antallet kreditorer, gir sitt besyv. Får ikke Boklageret slik aksept, er alternativet å melde selskapet konkurs. Etter det BOK365 erfarer vil dette sannsynligvis medføre langt mindre dividende enn de 25 prosentene som nå er tilbud kreditorene.

Boklageret drives i dag etter kontantprinsippet: selskapet gjør fortløpende opp for nye leveranser og pådrar seg dermed ikke ny gjeld, men selskapet betjener ikke gamle gjeldsposter. Dette gir en svært krevende driftsituasjon, spesielt i en høysesong. Boklageret er med dette avhengig av en kort akseptfrist, antagelig ikke på mer enn to uker.

 

Med vertikal integrasjon

Bokkompaniet Holding har foruten Boklageret datterselskaper som Forlaget Victoria, Norsk Bokdistribusjon, Nord Publishing og Bokkompaniet Utvikling. Sistnevnte eier antagelig en stor aksjepost i suksessforlaget Bastion. Andre mindre forlag nevnes også som del av «Bokkompaniet-sfæren», men Bokkompaniet har her vært hemmelighetsfulle – som med den eventuelle eierandelen i Bastion.