Notabene gjenoppstår

«Trekk 1713 AS» går over i historien og DNB har funnet utgangsdøra.

Nye Notabene har overdratt alle sine bokutsalg til nystartede og nå oppkapitaliserte Notabene AS.

Lenge har det heftet usikkerhet rundt restene av Notabene-bokhandlene. Nå er det endelig «action». Like før helgen fikk Brønnøysund-registeret melding om at det gamle holdingsselskapet «Trekk 1713 AS» som alle Notabene-butikkene nettopp er blitt overført til, har skiftet navn til Notabene. Videre kom det beskjed om at aksjekapitalen i tidligere «Trekk 1713 AS» er utvidet fra 30.000 kroner til 12 millioner.

Fra null til 311 ansatte

I det nye konsernselskapet Notabene er det enn så lenge ingen endringer av styret: «Boklager-eierne» Harald Enersen (styreleder), Robert Johansen, Ola Palm Helland og Sjur Mossige. Forretningsadressen er også som før: Brugata 14 i Oslo.

Brønnøysund gir ingen informasjon om hvordan den nye aksjekapitalen er tegnet. Enn så lenge står alle de 30.000 aksjene parkert hos Advokatfirmaet Kluge, men selskapet har over natten fått hele 311 ansatte.

Etter det BOK365 forstår er alle aksjene i det nye selskapet eiet av Bokkompaniet Holding AS. Dette styret er i alle fall – i tillegg til Boklager-eierne – komplettert med celeber og kunnskapsrik ekspertise. Styreformann er tidligere konsernsjef i landets største handelshus, NorgesGruppen: Tommy Korneliussen. Videre har tidligere McKinsey-konsulent, nå partner og daglig leder av investeringsselskapet Jotunfjell, Kristoffer Olsen gått inn som styremedlem. Det har også en annen Jotunfjell-partner, dagens styreleder i Nye Notabene, tidligere partner i PWC, Bjørn Leiknes.

Mye «merchant banking» – lite bok

«Boklageret-systemet» er eiet via selskapet Bokkompaniet Invest AS og hvor de fire ovennevnte eier hver sin fjerdedel av aksjene. Selskapet er meldt oppløst, og verdiene i selskapet er i ferd med å overføres til fire nystiftede aksjeselskap. Butikkene i Boklageret skal antagelig overføres til ett av disse, men det betinger at man i løpet av de aller nærmeste dagene kommer i mål med en betydelig gjeldssanering. Dette er imidlertid en krevende prosess som betinger aksept fra brorparten av Boklagerets kreditorer. Alternativet er konkurs, men konkursbehandling er i seg selv kostbar, og vil neppe resultere i større dividende for utbetaling til kreditorene.

Les også: Notabene flørter med Boklageret

DNB på vei mot utgangen

Ikke nok med alt dette. Før helgen kom det også melding om endring av styresammensetningen i det gamle konsernselskapet «Nye Notabene». Alle medlemmene fra den gamle majoritetsaksjonæren DNB er nå ute. Tilbake i styret sitter det kun representanter for det ovennevnte investeringsselskapet Jotunfjell Partners. Alt dette tilsier at DNBs tid som bokhandler er i ferd med å bli historie.

Inntrykket bekreftes av at Nye Notabene, i samme Brønnøysund-melding, opplyser at selskapet er gitt fullmakt til å erverve 20 prosent av egne aksjer. Antagelig vil fullmakten bli brukt til å kjøpe egne aksjer for en større pengesum av banken. På denne måten vil Nye Notabene kvitte seg med deler av kontantbeholdningen selskapet besitter etter å ha solgt 40 butikker til ARK og Norli, samtidig som DNB får tilbakebetalt noe av kapitalen banken har investert i bokdriften.

Les også: Hva skjer i Notabene