– Et nødvendig kutt

– Et nødvendig kutt, sier John Thomasgaard, etter at Norli kapper i volumene på vårbestillingene. Det får flere av forlagene til å se rødt allerede før julen ringes inn.

Bransjetallene viser at allmennboksalget så langt i 2017 ikke har svart til forventningene. Norli Libris-sjef John Thomasgaard medgir i siste nummer av Bok & samfunn at det har vært et tøffere år:

– Omsetningen i 2017 er preget av den svake markedsutviklingen for bøker. Boksalget gruppe 3-5 er ned rundt 5 prosent.

Nå varsler kjeden kraftigere lut, og vil ha førsteordre i 2018 som er «bedre tilpasset» omsetningen man så i første halvår i år: «Med få unntak er det svært moderate salgstall i markedet første halvår for de aller fleste titler, så det er begrenset hvor mange titler det er behov for å kjøpe i store volum for denne perioden. Vi har historisk tatt for store volumer av enkelt titler i mindre butikker. Der forlagene ønsker høye og presise opplagstall, er vi avhengig av markedsrespons før vi forplikter oss til store volum», var John Thomasgaards budskap i Klassekampen i går.

Frustrerte forlag

I praksis medfører dette til dels svært lave førsteordre fra Norli Libris for mange forlag. Dette har fått flere av forlagene til å reagere:

– Hva skal man med fiender når man har sånne hovedsamarbeidspartnere, spør forlagssjef i Spartacus, Per Nordanger, i Klassekampen. Han mener Norli med dette lemper enda mer ansvar over på forlagene.

Frustrasjonen er stor også hos flere av de forlagene BOK365 har vært i kontakt med. Gjennomgangstonen er at situasjonen ville bli uholdbar dersom flere skulle følge Norlis tilnærming – både med tanke på forlagenes fastsettelse av opplag og muligheten til å løfte frem nye gode forfattere. Ikke minst tviler de på hvorvidt man kan få testet utgivelsenes salgspotensial med så sparsomme ordre det her er snakk om.

Satser på sikre kort

– Med tanke på dette med å «se an markedsresponsen»: Får man virkelig testet ut en bok med såpass lave volumer som det tidvis er snakk om her?

– Ja, det er ikke volumene i våre butikker som driver denne suksessen. Vi har forsøkt mange ganger med volum på titler vi liker, men det skjer ikke noe før markedet oppdager det selv gjennom omtaler, og at bøkene snakkes opp av lesere. Jeg vet at en del forlag tror at volum i butikk skaper bestselgere. Det er ikke slik. Vi rigger volum av det vi er sikre på blir bestselgere, sier John Thomasgaard til BOK365.

– Blir ikke dette å overlate ansvaret for å etablere nye mulige suksesser til konkurrerende kjeder?

– Hvis disse napper i andre kjeder er vi der med en gang gjennom tilgang til markedstallene. Her er det som regel snakk om titler som sjelden blir veldig store.

– Rammer ulikt

Thomasgaard understreker at selv om man kapper i volum, så øker man i bredde:

– Vi jobber seriøst med å ivareta bredden og er veldig stolte av det. Med førsteordrene for våren 2018 øker vi tittelbredden med 17 prosent.  Det er ikke veldig lønnsomt, men vi mener det er riktig. Er ikke dette hovedformålet med litteraturpolitikken, spør Thomasgaard, og legger til at kuttet i totalvolum er på kun 3 prosent.

– I og med at enkelte forlag mener å se helt andre minustall, betyr dette at «nedskjæringen» rammer svært skjevt?

– Det rammer nok ulikt, medgir Thomasgaard.

– Ikke noe taktisk spill

I Klassekampen antyder Cecilie Naper, førsteamanuensis i litteratur­sosiologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, at dette kan handle om å sikre kjeden enda bedre rabatter:

– Vi kan ikke se bort fra at de gjør dette for å forhandle til seg enda bedre rabatter etter en stund – noe som vil tjene Norli, og gjøre små­forlagene mer utsatte.

John Thomasgaard reagerer sterkt på dette utspillet, og beskriver det som «useriøst og kunnskapsløst»:

– Dette er ikke noe taktisk spill fra vår side, det er utelukkende snakk om en risikovurdering, sier John Thomasgaard.

– Ikke verre enn markedet generelt

De varslede innstrammingene i Norli-innkjøpene har også skapt betydelig aktivitet på ryktebørsen. Det blir spekulert i at det blir et svært dårlig år for kjeden, at de ikke har lykkes helt med sine nyetableringer og oppkjøp, og at det vurderes andre drastiske innsparingstiltak. Dette avkrefter Thomasgaard kategorisk:

– Vi har et litt svakere år i 2017, men ikke verre enn den generelle utviklingen i markedet, sier John Thomasgaard til BOK365. Dette vil tilsi en nedgang på rundt 5 prosent, målt butikk mot butikk.

– Vi jobber kontinuerlig med effektivisering, men har ingen omfattende grep på gang, sier Thomasgaard.

Norli er på en klar andreplass her i landet hva gjelder antall bokhandler og omsetning. Kjeden omsatte i fjor for første gang rett over en milliard kroner. Driftsresultatet landet på 34 millioner, prosentuelt et lite hakk bedre enn konkurrenten ARK.

Norli kjøpte i fjor deler av den konkursrammede Vivo-kjeden. I år har også Norli handlet femten butikker fra Notabene. Det er nå 139 Norli- og 58 Libris-butikker.