Ny boklov: Aslak Sira Myhre leder utredning

LEDER UTREDNING: Aslak Sira Myhre ser frem til å lede utredningen i forbindelse med ny boklov. Foto: Nikolaj Blegvad.

Arbeidet med ny boklov er i gang, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre står ved roret.

I dag annonserte regjeringen at arbeidet med ny boklov er i gang. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er valgt ut til å lede utredningsarbeidet.

– En oppdatert boklov og et virkemiddelapparat tilpasset dagens bokmarked er avgjørende for å sikre litteraturen, lesing og et godt bibliotektilbud i framtida. Jeg ser fram til å bidra til å bygge en plattform for det norske litterære systemet de neste tiåra, sier Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

Ønsker mer kunnskap

Kultur – og likestillingsminister Anette Trettebergstuen understreker at hun er opptatt av å sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet.

– Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov, sier hun.

Mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013, blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd, og det er i følge regjeringen derfor behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget før et nytt lovutkast kan sendes på høring.

NY BOKLOV: Kultur – og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har begynt arbeidet med en ny boklov. Foto: Arbeiderpartiet.

Hva hører hjemme i en boklov?

Regjeringen ønsker også å se se hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet i sammenheng. Utredningen skal derfor vurdere hva som hører hjemme i en boklov, og hva som krever andre tiltak enn lovregulering.

– Litteraturen er en nøkkel til kritisk refleksjon, utvikling og gode opplevelser. Den kan gi innsikt som styrker muligheten til å delta i samfunnet og å ta egne valg. Derfor er det viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Jeg er glad for å meddele at vi nå setter i gang et utredningsarbeid med påfølgende lovprosess slik at vi så raskt det lar seg gjøre, kan foreslå en ny boklov for Stortinget, sier Anette Trettebergstuen.