Notabene-topper går

Stian Simonsen

Styreformann Tommy Korneliussen takker av, og tidligere toppsjef, Stian Simonsen trapper ned.

Bokhandelkjeden Notabene som i fjor ble solgt fra DNB og investeringsselskapet Jotunfjell, til Bokkompaniet Holding – eier av blant annet Boklageret og Forlaget Victoria, skifter nå ledelse.

Korneliussen ut, Enersen inn

Den tidligere toppsjefen i Norges-gruppen, Tommy Korneliussen takker av etter ett år som styreformann. Dette etter avtale om at Korneliussen primært skulle bidra til omstillingsprosessene i kjeden. Inn kommer nå Boklager-gründer Harald Allen Enersen, som tidligere har sittet som menig styremedlem. Enersen eier selv 20 prosent av selskapet. Samme eierandel har også daglig leder av Bokkompaniet, Sjur Mossige – samt mening styremedlem Robert Johansen. Den fjerde gründeren av Boklageret, Ola Palm Helland har trukket seg ut av den daglige driften, men sitter fortsatt på sine 20 prosent av aksjene i selskapet.

Jotunfjell og DNB fortsatt på eiersiden

Resterende 20 prosent av aksjene i Bokkompaniet eies fortsatt av den tidligere Notabene-eieren, «Nye Notabene» – et selskap som nå har skiftet navn til Tempraco AS. Tempraco eies av investeringsselskapet Jotunfjell og DNB, men DNB er ikke representert i selskapets styre. Tempraco var inntil månedsskiftet ledet av tidligere konsernsjef i Notabene, Stian Simonsen. Nå har imidlertid Simonsen fratrådt, og selskapet vil bli drevet videre uten daglig leder. Tempracos styreformann, Bjørn Leiknes og styremedlemmet Kristoffer Olsen sitter begge også i styret for overnevnte Bokkompaniet.

Simonsen ut – hvem skal inn?

Selv om tidligere konsernsjef i Nye Notabene (Tempraco), Stian Simonsen ikke har hatt en formell operativ stilling etter at Notabene i fjor ble solgt til Bokkompaniet, er det en kjent sak i bransjen at Simonsen via konsulentavtaler, har vært den som de facto, har ledet omstillingsprosessene i bokhandelkjeden. Formelt er imidlertid overnevnte Harald Allen Enersen oppført som daglig leder. I skrivende stund er det usikkert om Stian Simonsens konsulentavtalen med Notabene vil fortsette som tidligere, men det som synes sikkert er at han i framtiden vil ha en langt mindre sentral rolle i bokhandelkjeden.

Norsk Bokdistribusjon: Thorhallsson ut, Johansen og Garté inn

I Bokkompaniets datterselskap Norsk Bokdistribusjon endres også toppledelsen. Tidligere daglig leder, Erik Thorhallsson fratrådte i midten av juni, etter å ha blitt hentet til ny stilling som «commercial manager» i Bladcentralen. Ei heller i dette tilfellet er det klart hvem som vil overta, men i første runde virker det som at styreleder, overnevnte Robert Johansen vil fylle rollen. Til å assistere seg har Johansen ansatt Tiger Garté fra Goliat Forlag i en halvdagsstilling.