Norli skal kutte sentralt

De øvrige store bokhandlerkjedene gjør ikke like dramatiske grep i kjølvannet av Tanums nedbemanning. Norli legger ned en av to Gjøvik-butikker, men de største kuttene skjer sentralt – og først neste år.

Før sommerhvilen uttalte Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen til B&S/BOK365 at vi ikke lenger har «en flat utvikling», som det har vært hevdet gjennom de siste årene, men at vi i virkeligheten opplever en dropp. «Jeg mener vi har sett varsler om dette en stund. Vendepunktet var det noe skuffende julesalget i 2016», hevdet Jenssen.

– Jeg er enig i det, sier Mads Nygaard i et intervju med Bok & samfunn, som utkommer denne uka. – Vi så de første tegnene i 2016. Fjoråret var en forlengelse av nedgangen fra året før for bransjen – selv om vi i Aschehoug kunne glede oss over en fenomenal skjønnlitterær høst.

Nygaard peker på den stadig sterkere konkurransen om folks tid som en av hovedforklaringene til omsetningsnedgangen.

Brutalt Tanum-kutt

På bokhandelsiden har Norli Libris-sjef John Thomasgaard tidligere spådd fortsatt omsetningsnedgang ut året og inn i 2019, før det flater ut.

Før helgen ble de ansatte i Tanum innkalt til allmøte for å få den dystre beskjeden om at kjeden må kutte 40 årsverk:

– Vi gjør nedskjæringene for å møte utviklingen i markedet. Med den nedgangen i bokomsetning vi har sett i Norge siden høsten 2017, må vi være rigget for framtida, sa direktør i Tanum, Karin Mundal til Klassekampen.

Kutt jevnt og trutt

Fullt så dramatisk er det ikke i de andre kjedene akkurat nå:

– Vi jobber kontinuerlig med effektivisering og kostnadssiden, og har kuttet litt i bemanning og kostnader hvert eneste år her i min tid, sier Norli Libris-sjef John Thomasgaard, og legger til: – Det som skjer i Tanum er vel det samme som skjer mange steder for tiden. Vi har kanskje tatt det litt jevnt og trutt de siste årene, mens de kanskje tar en litt større runde på det nå. Men Tanum-butikkene er jo store og solide, og har sannsynligvis handlingsrom til å ta et slikt grep.

Thomasgaard sier de følger med fortløpende:

– For inneværende år ligger det inne kostnadskutt hos oss som realiseres fortløpende. Vi har ikke lagt budsjetter for 2019, men det vil også neste år bli trimmet utgifter for å håndtere kostnads- og lønnsveksten i et marked der en ikke kan forutsette at omsetningen vokser. Den svake markedsutviklingen i 2018 gjør at vi tar en ekstraordinær runde nå i høst, men vi har ikke planer om spesielle bemanningskutt i år. Men vi tilpasser bemanningskostnadene til omsetningsutviklingen i den enkelte butikk.

Exit Gjøvik Sentrum

31. desember er det kroken på døra for Norli Gjøvik Sentrum. Det har sine naturlige årsaker: – Ved årsskiftet går leiekontrakten vår ut, og vi har en annen stor butikk på Gjøvik, sier John Thomasgaard.

VURDERER SITUASJONEN FOTLØPENDE: John Thomasgaard.

Senere denne uka er også outlet-butikken på Vestby historie, etter som Norwegian Outlet ikke ønsker å ha bokhandel der.

– Vi har ikke besluttet andre nedleggelser foreløpig, men vurderer marginale butikker når kontraktene utløper, sier John Thomasgaard.

Kutter sentralt

– Vi kommer til å trimme bemanning på hovedkontoret i 2019, primært gjennom naturlig avgang og omorganisering. Vi har også latt være å gjenansette når noen har sluttet ved hovedkontoret i år. Vi har ikke planer om noen store kutt i butikkene, men vi prøver å effektivisere litt.

– Hvor godt fornøyd er dere med Notabene-oppkjøpene deres?

– Notabene-butikkene har vekst og fin utvikling, men de er også preget av den generelle markedsutviklingen. Så det leverer ikke helt som forutsatt, men bidrar positivt.

– Du har spådd omsetningsnedgang videre ut året, før det skal flate ut i 2019. Hva bygger du dette på?

– Høsten 2019 vil vi ha hatt 3 års kontinuerlig nedgang, og de nye strømmetjenestene begynner å bli godt etablerte. Jeg tror det syklusmessig er naturlig at en da ser en utflating. Men dette er jo også litt magefølelse, og ingen eksakt spådom, sier Thomasgaard.

ARK trimmer løpende

I ARK er det ikke planlagt noen store nedskjæringer:

– Vi optimaliserer kostnadsbasen vår løpende og har forøvrig ingen umiddelbare planer for nedleggelser, er kommentaren fra ARK-toppsjef Linda Frid Andresen.

INGEN STORE KUTT: Linda Frid Andresen og ARK.