– Nedgangen vil fortsette

– Den negative utviklingen i boksalget vil fortsette i 2018, før den begynner å flate ut i løpet av 2019, spår John Thomasgaard.

Etter flere år med flat omsetning i den norske bokbransjen, vender kurven faretruende nedover. Ved inngangen til sommeren var bokomsetningen i norsk bokhandel ned 7 prosent, etter en nattsvart mai måned. I virkeligheten kan nedgangen være ytterligere et par prosentpoeng større, etter som Coop-salget i fjor gikk gjennom Bladcentralen, som ikke er en del av de månedlige statistikkene. Nå rapporteres disse tallene via Sentraldistribusjon og pynter derfor på bokomsetningen. Den faktiske nedgangen er kanskje et prosentpoeng eller to større.

Urovekkende utvikling

Cappelen Damms toppsjef og styreleder i Forleggerforeningen, Tom Harald Jenssen, liker slett ikke det han ser, og luftet sin uro i Bok & samfunn/BOK365 rett før sommerhvilen:

– Jeg mener vi har sett varsler om dette en stund. Vendepunktet var det noe skuffende julesalget i 2016. Og sist høst var det veldig mange gode romaner, blant annet fra Aschehoug, og ditto forventninger. Da vi gjorde opp status etter julesalget, var totalen dårligere enn i 2016. Noe har skjedd med bokas status som julegaveobjekt. Og nettopp julegavesalget er en viktig driver for Bok-Norge.

TOM HARALD JENSSEN: – Vi må omstille oss.

Nådd et metningspunkt?

Jenssen mener vi bør omstille oss til å forstå at vi ikke lenger har «en flat utvikling», som det har vært hevdet gjennom de siste årene, men at vi i virkeligheten opplever en dropp:

– Vi har brukt mange virkemidler for å holde omsetningen oppe: Bokklubbene har utvidet året til å ha fra 21 «måneder» og oppover. Vi har sett en betydelig overgang fra innbundne bøker til pocketbøker og tilhørende prisnivåer. ARK kjører tydelige kampanjer hvor mye selges billig, gjerne all backlist innenfor en sjanger til halv pris. Kanskje har vi nådd et metningspunkt, og må venne oss til litt andre forhold. Mye tyder på at vi nærmer oss svenske tilstander hvor boksalget gjennom bokhandel årlig har vært ned 5 prosent over en årrekke.

Deler Jenssens uro

Norli Libris-sjef John Thomasgaard deler Tom Harald Jenssens uro:

– Markedet er fortsatt svakt og inneværende år tror vi den negative utviklingen vil fortsette, før den vil begynne å flate ut i løpet av 2019.

Thomasgaard melder om en viss bedring i boksalget i Norli Libris gjennom sommeren i forhold til de labre tallene tidligere i år. Men langt fra nok til å «friskmelde» bokomsetningen.

Variabel sommer

Selv om det har vært lyspunkter gjennom hetesommeren er det ingen mirakuløs vending på gang, skal vi tro dem BOK365 har innhentet statusrapport fra.

Helén Foss i Fri Bokhandel kan melde om et sammensatt bilde etter en uformell kartlegging blant sine medlemmer:

– Generelt er det nok nedgang hos oss også på boksiden, dessverre. Stadig vanskelige med ny norsk innbundet mens pocket og barn holder seg eller øker, sier Foss.

Også hos Tanum har sommeren vært en blandet fornøyelse:

– Den solrike og varme sommeren har også satt sitt preg på salget i Tanums bybutikker, men vi har mange butikker på flyplass, så vi har ikke hatt så stor tilbakegang som det vises til Bokhandlerforeningens tall, sier Tanum-sjef Karin Mundal.

BÅDE OG-SOMMER: Karin Mundal og Tanum.

Først opp, så ned

Og hva viser så Bokhandlerforeningens sommertall? Her får vi kun fasit for solgte eksemplarer, ikke omsetning. I juni i år økte boksalget i antall eksemplarer med 2,5 prosent fra i fjor, når ukene 23-26 blir sammenlignet. Tilsvarende tall for ukene 27-30, altså juli, viser en nedgang på 5,3 prosent.

For månedene samlet viser tallene en nedgang i antall på 1,4 prosent. Disse tallene viser vel å merke salg i antall eksemplarer, ikke omsetning.

Intet mirakel

Det er liten trøst å finne i Forleggerforeningens månedsstatistikk, som måler uttaket fra landets bokdistributører. Således er statistikken mer en værmelding om fremtidstro, enn en «nå-rapport» over disk. Tallene vitner om at det neppe er noe mirakel i vente på omsetningssiden. Der viser pila at den totale bokomsetningen så langt i år (til og med juli) er ned 8,2 prosent, mens allmennbokomsetningen «bare» er ned 2,4. Sistnevnte er et par prosentpoeng bedre enn tilstanden ved utviklingen ved utgangen av mai.