– Nøkkelpersoner blir med videre

NORLI PALEET: – Kompetansen blir vel ivaretatt og bredden blir enda bedre, lover John Thomasgaard. Nøkkelpersoner fra Tanum Karl Johan blir med videre.

Det er hektisk byggeaktivitet i 2. etasje i Norlis lokaler i Universitetsgata i Oslo. I selve butikken går julehandelen uforstyrret videre. Men bak lukkede dører i tilstøtende lokaler jobber et dusin håndverkere med å pusse opp og utvide.

– Her skal vi invitere til diverse arrangementer og lanseringer, forteller Norli-sjef John Thomasgaard og peker ut mot den indre lys-gården, som nå har fått glasstak over seg. – Vi har ikke hundre prosent avgjort hva som skal på plass hvor av sjangere, men nede blir mye å finne der det har vært før.

Bakgården mellom Paleet og U-gata pusses også opp.

Seksdobling av nettsalget

Ellers er det aktivitet nær sagt fra kjeller til loft, i hvert fall til tredje etasje. Norlis hovedkontor og tilhørende 20-25 årsverk flyttet inn tidligere i år. En gjeng er hektisk i gang med å håndtere nettsalget, og en annen med å pakke.

UNDER GLASSTAK: – Her blir det forhåpentligvis mange gode bokarrangementer i fremtiden, sier John Thomasgaard.

– Vi har hatt en seksdobling av nettsalget, men likevel er vi a jour med leveransene, forsikrer Thomasgaard. – I fjor fikk vi et skikkelig etterslep etter Black Friday, men i år har vi vært bedre rustet.

Parallelt med jobben som gjøres i U-gata, sitter omtrent like mange og jobber på Norlis hovedlager og kontor i Drammen.

Exit Tanum

I «prosjekt Nye Norli» Ikke minst blir fokus etter hvert rettet mot Karl Johan-lokalene. Der ble det nylig kjent at Tanum legger inn årene, og avslutter et viktig kapittel i norsk bokbransje. Tanum bokhandelkjede ble startet i 1832, og i 1880 flyttet butikken til Karl Johansgate 43, der den har ligget siden

– Det er til å forstå at folk blir lei seg når det settes punktum for 140 års historie med Tanum Karl Johan, sier John Thomasgaard, men skynder seg å legge til: – Vi skal sørge for at området får et veldig godt bokhandeltilbud.

BLIR NORLI PALEET: Snart blir Tanums indre gemakker ikledd ny drakt.

I praksis overtar Norli den indre snaue halvdelen av Tanums gamle lokaler, slik at man bare får et par meter over til Norlis nåværende lokaler i U-gata. Rundt 400 av Tanums nåværende 970 kvadratmetere er det snakk om. Selv om Norlis nye kvadratmetere ikke får vindusplass mot landets paradegate, er man likevel ikke avskåret fra den:

– Området ut mot Karl Johan blir åpnet inn mot oss, så dette skal blir veldig bra, sier Thomasgaard.

Egen identitet

Selv om lokalene man overtar fra Tanum, ligger snublende nær Norli U-gata, vil den nye bokhandelen få sin egen identitet:

– Det skal være en bokhandel med sitt eget utvalg, sin egen butikksjef og sitt eget team. Ikke minst er vi glade for å få med oss sentrale medarbeidere fra Tanum-butikken, hvor de fire avdelingsansvarlige er med videre. Det er erfaring og kompetanse som er svært verdifull for oss.

Har barnet fått et navn?

– Det blir Norli Paleet.

Stor åpning?

Formelt overtar Norli lokaler, hyller og varelager fra årsskiftet. Da er det duket for noen måneder med ombygging, oppussing og opprigging.

– Det er ikke den aller mest kompliserte operasjonen, dette. Jeg regner med at vi kan åpne en gang mellom 1. april og 1. mai. Da får vi håper at det verste av corona-pandemien har gitt seg, og at vi kan invitere til stort åpningsarrangement, sier John Thomasgaard.