Bjørneboes essays til topps

LESES HAN FORTSATT? Jens Bjørneboe ville fylt 100 år i høst. Prøv vår quiz og se hva du kan om mannen og forfatterskapet. Foto: Bjørn Roggenbihl

NFFs medlemmer har talt: Bjørneboes "Norge, mitt Norge" er tidenes beste sakprosabok i klassen "Essays".

Jens Bjørneboes Norge, mitt Norge (Pax 1973) er tidenes beste sakprosabok i klassen for «Essays». Det ble klart i NRKP2-programmet Faktasjekken nå i morges.

Jens Bjørneboe skrev alt. Dikt, romaner, skuespill … og essays. Og det er altså essayene i Norge, mitt Norge som verdsettes så høyt at medlemmene i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforning (NFF) har sendt den helt til topps i kåringen.

Formynderne

Overalt forfektet Jens Bjørneboe menneskets rett til ytre og indre frihet, frihet fra formynderskap, retten til å tvile der andre krevde ro i rekkene.

Essayene i Norge, mitt Norge handler om alle disse formynderne, de snerpete moralister, de farlige jurister, de ensporede kulturdirigenter, om rasisme og militarisme og også den fornøyelige fortellingen om da forfatteren sammen med Arne Næss erobret NATO på Kolsås.

 

NFF-kåring - Essays (alle utgivelsesår)
NFF-kåring

1

Norge, mitt Norge. Essays om formyndermennesketJens Bjørneboe1968
2

Deltakar og tilskodar og andre essays
Hans Skjervheim
1976
3

Frå embedsmannsstat til ettpartistat
Jans Arup Seip
1963
4

Om den norske skrivemåten
Georg Johnnesen
1981
5

Kitchen-Table Society
Marianne Gullestad
1984
6

Hva er en kvinne?
Torill Moi
2002
7

Essays og epistler
Peter Wessel Zapffe
1967
8

Kvinner i alle land. Håndbok for frigjøring
Berit Ås
1981
9

Essays i utvalg
Francis Bull
1964
10

Samtidsruinar
Marit Eikemo
2008