– Neppe ferdige før sommeren

– Vi blir neppe ferdige med forlagssaken på denne siden av sommerferien, sier etterforskningsdirektør Arild Oma i Konkurransetilsynet.

– Vi er godt i gang med å analysere materialet, men det er mye vi skal gjennom her, sier Arild Oma til BOK365. Det er nå gått nærmere seks uker siden Konkurransetilsynet dukket opp synkront hos distribusjonsselskapet Bladcentralen og de fire eierforlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Schibsted.  

 

– Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om et mulig brudd på konkurranseloven. Saken gjelder en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet som for eksempel dagligvarebutikker og kiosker, uttalte juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet til BOK365.

 

Reitan varslet

Dagens Næringsliv meldte et par dager senere at det var Magnus Reitans selskap Reitan Convenience som varslet Konkurransetilsynet.

–Vi fikk tilgang til dokumentasjon som tydet på mulig ulovlig samarbeid mellom forlagene, sa Magnus Reitan, sjef i Reitan Convenience, til DN.

Avisen melder at selskapet fikk tilgang til informasjonen etter at det ble kjent at de store forlagene ikke ønsket å levere bøker til Interpress. Reitan oversendte deretter informasjon til Konkurransetilsynet. Informasjon han mistenker kan dokumentere ulovlig samarbeid mellom de fire forlagene som eier Bladcentralen. Det ble starten på en omfattende razzia – en såkalt bevissikring – hos nettopp Bladcentralen og fire av de største norske forlagshusene.

 

Totalmengden stor

– Vi er godt i gang med å analysere funnene, både papir og datamateriale. Men det er store mengder som skal gjennomgås, sier Arild Oma til BOK365.

Større mengder enn vanlig?

– Det er alltid vanskelig å sammenligne saker, men for hvert av de berørte selskapene er vi innenfor normalen. Men i og med at det er flere selskaper involvert, blir totalmengden desto større.

Konkurransetilsynet har ikke tatt med seg pc’er og mobiler ut fra Bladcentralen eller forlagslokalene:

– All innhenting og kopiering skjer på stedet, sier Oma.

 

Målrettede søk

– Når vi har fått en overordnet oversikt, kjøres det innsamlede materialet gjennom et teknisk analyseprogram. Utfordringen er å foreta mest mulig målrettede søk, forteller etterforskningsdirektøren.

Har dere dialog med de berørte selskapene underveis?

– Vi uttaler oss ikke om hvordan vi konkret jobber i enkeltsaker, men prinsipielt har partene rett til å kreve at taushetsbelagt materiale kan hentes ut fra de innsamlede dataene.

Hva kan typiske utfall av slike prosesser være?

– Det kan være henleggelse eller det kan ende opp med overtredelsesgebyr. Den senere tid har det også vært et visst fokus på at enkeltpersoner anmeldes i større utstrekning enn hva som var tilfelle tidligere.

 

Vil ta tid

– Det er lite sannsynlig med en avklaring i denne saken før sommerferien, sier Arild Oma.

Hvor lang tid kan det ta?

– Det er vanskelig å antyde noen typisk behandlingstid, i og med at sakene vi får på bordet er såpass forskjellige. Noen saker er svært tidkrevende prosesser som utvikler seg gjennom måneder og år. Blir mistanker avkreftet og saken henlagt, kan dette skje i løpet av svært kort tid.

Så hvis det drøyer er det normalt er dårlig tegn for de involverte?

– Omverdenen bør nok være forsiktig med sine analyser her. Vi kan også bruke lengre tid og ende opp med henleggelse. Det har skjedd flere ganger, fastslår Oma.

 

(Foto: Helge Skodvin / Konkurransetilsynet)