NBD-akkord manøvrert i havn

Øde hos Norsk Bokdistribusjon i Hokksund. Foto: Vidar Kvalshaug

Flere runder på overtid, men nå er gjeldsakkorden i Norsk Bokdistribusjon et faktum. Europris og Coop er de store taperne.

Norsk Bokdistribusjon, et heleid datterselskap av Notabene-eieren Bokkompaniet Holding, har fått aksept fra kreditorene på en frivillig gjeldssanering.

Hvor mye gjeld som med dette fordufter er vanskelig å beregne nøyaktig, men sannsynligvis dreier det seg om rundt 20 millioner kroner.

Les også: Har 32 millioner i gjeld

Forslaget om akkord hadde opprinnelig akseptfrist ved utgangen av juni, men dette viste seg i første omgang vanskelig å få til. Etter flere omganger med kreditorene, har man nå likevel lykkes komme til enighet. Utbetaling av dividenden vil allerede skje ved utgangen av inneværende måned.

Notabenes tidligere hovedlager i Hokksund er nå kraftig slanket. Distribusjonen til Notabene-butikkene har dermed i større grad gått over til direkte leveranse fra leverandørene. Dette er i tråd med Notabene-kjedens nye strategi. Om selskapet med tiden fortsatt skal ha et sentrallager er ukjent.

Norsk Bokdistribusjon hadde tidligere kontrakt om levering av bøker både til Europris og Coop. Disse to er da også de klart største taperne på akkorden. Europris alene måtte i år skrive av syv millioner på forskuddsbetaling av leveranser med returrett, returvarer det ikke var penger til å gjøre opp for. Leveransen av bøker til Coop er nå overtatt av Bladcentralen.

Gjeldssaneringen er den andre i rekken for morselskapet Bokkompaniet Holding. I fjor sommer sanerte man anslagsvis tilsvarende antall millioner kroner i gjeld hos bokkjeden Boklageret. Som sist sommer er det advokatfirma Ro Sommernes som har bistått i prosessen.

Les også: En varslet likvidering i Hokksund

Note: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at Notabenes tidligere hovedlager i Hokksund var stengt og avviklet. Dette medførte ikke riktighet, selv om aktiviteten nå er kraftig redusert.