Har 32 millioner i gjeld

TYNGET: Innen 3. juli må alle kreditorer akseptere forslaget til gjeldsordning. Hvis ikke kan det gå mot konkurs.

Styret i Norsk Bokdistribusjon har gjort klart forslag til gjeldsordning for sine kreditorer.

I midten av mai i år meldte styret i Norsk Bokdistribusjon, et heleid datterselskap av Bokkompaniet Holding, at selskapet så seg tvunget til å innføre betalingsstans på all gammel gjeld. Alle nye leveranser ville etter dette bli gjort opp kontant. Styret lovet samtidig å komme med et forslag til gjeldsordning i løpet av kort tid.

Grundig orientering

Forslaget er nå klart og oversendt kreditorene. Med forslaget følger en grundig orientering om selskapets økonomiske utvikling fra starten i november 2014 og fram til i dag. Rådgiver i prosessen har vært det anerkjente advokatfirmaet Ro Sommernes.

Selskapet har i dag en samlet gjeld på i underkant av 32 millioner kroner. Av dette er rundt 7 millioner gjeld til leverandører og ca. 23 millioner gjeld til ulike kunder, inkludert bøker som er forskuddsbetalt, men med avtale om valgfri returrett. Resterende to millioner er lønns- og feriepengekrav, hvorav over halvparten er krav på lønn i oppsigelsestiden.

Listen over aktiva

På selskapets aktiva side finner man hovedsakelig fordringer mot søsterselskaper i Bokkompaniet Holding-sfæren på 6,3 millioner, samt inventar som er bokført til 600 000 kroner. Varelageret består ifølge orienteringen, av ukurante bøker med usikker – om noen – verdi. Selskapet venter også på en momsrefusjon på 1,5 millioner fra kemneren.

Forslaget til gjeldsordning

Forslaget til frivillig gjeldsordning innebærer at alle uprioriterte krav under 10 000 kroner dekkes fullt ut. Krav inntil 50 000 kroner vil bli dekket med først 10 000, så 25 prosent av beløpsintervallet fra 10 000 – 50 000 kroner. Krav som overstiger 50 000 vil først bli dekket som allerede nevnt, deretter med 10 prosent av overskytende.

Tilbudet er betinget av aksept fra alle kreditorer, innen 3. juli. Skulle forslaget ikke bli akseptert av alle kreditorer, skriver styret at det ventelig vil begjære oppbud slik at det åpnes konkurs i selskapet, alternativt ytterligere arbeid med å begjære tvangsakkord.

Neppe dekning ved konkurs

Styret understreker at en eventuell konkursbehandling vil være kostbar og at verdien av utestående fordringer ofte reduseres ved konkurs. Ved en konkurs vil uprioriterte fordringshavere altså neppe motta noe dekning fra konkursboet. Med dette anbefaler styret at forslaget vedtas.

BOK365 har kontaktet Norsk Bokdistribusjons juridiske rådgiver, men som ikke har kommentarer utover orienteringen som er sendt selskapets kreditorer.