Monumental bokberging

«The Monuments Men» reddet ikke bare maleriske mesterverk under Andre verdenskrig. De reddet også over to millioner bøker.

I filmen The Monuments Men, som ruller over norske kinoduker nå, kjemper en gruppe allierte offiserer seg vei gjennom Europa under Andre verdenskrig og redder en rekke kunstverk. Filmen viser at de redder skulpturer og malerier fra de store mestere, som nazistene har plyndret til seg, og lagrer deretter disse i gruveganger og andre egnede gjemmesteder. Hva filmen ikke viser, er at gruppen etter krigen også berget anslagsvis 2,5 millioner bøker, skriver The New Yorker.

 

Monument

 

Ødelegger du bøkene, ødelegger du kulturen

Helt fra brenningen av bøker startet i mai 1933 i Berlin og andre tyske universitetsbyer, var bøker et viktig mål for nazistene.

-Bøker er viktig for politikk og samfunnsliv, det er fundamentet for en kultur, sier Falk Wiesemann, pensjonert professor i tysk og jødisk historie ved Heinrich Heine Universitet in Düsseldorf, til The New Yorker. –Ødelegger du bøkene, ødelegger du kulturen.

Over hele Europa, ble biblioteksamlinger og bøker av, om eller eiet av jøder og andre “ikke-germanske krefter» – som frimurere, jesuitter og kommunister, plyndret av nazistene. Man tok vare på bøker man regnet med at hadde dokumentasjonsverdi og sendte disse til Tyskland. Planen var at disse skulle inn i et gigantisk bibliotek etter krigen, for å blant annet «vise europeiske jøders liv før de ble utryddet.»

 

I lokalene til gasskammer-levderandør

Ved slutten av krigen innså offiserene i «The Monuments, Fine Arts and Archives program» at de i tillegg til billedkunst, hadde millioner av bøker i sin varetekt. I 1945 etablerte amerikanerne derfor et sentralt innsamlingssted i Offenbach utenfor Frankfurt. Den største bokbergingsaksjonen i bibliotekhistorien, «The Offenbach Archival Depot», fikk adresse i det tidligere hovedkontoret til I. G. Farben – som hadde vært leverandør av et av de kjemiske stoffene som ble brukt i konsentrasjonsleirenes gasskamre.

Flesteparten av bøkene ble returnert til sine eiere, blant annet ved hjelp av bibliotekstempler og signaturer i bøkene. En god del av bøkene kunne ikke returneres, fordi eieren var død, fordi bibliotekene ikke lenger eksisterte eller fordi eieren ikke kunne identifiseres. Eierløse bøker ble i stor grad sendt til jødiske institusjoner i USA og Israel.

 

 

(Bilder fra The Monuments Men, Columbia Pictures)