Million-erstatning til korrekturleser

En kvinnelig korrekturleser fikk fire millioner i erstatning etter at arbeidsoppgavene hennes ble outsourcet til India.

En kvinne som mistet jobben som korrekturleser ved Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB), er tilkjent fire mill. kr i erstatning etter at arbeidsoppgavene hennes ble outsourcet til India. I retten hevdet kvinnens sjef ar det var lettere for en inder som ikke kan norsk å lese korrektur, noe retten ikke trodde på, skriver Dagens Næringsliv.

Kvinnen har siden 1980-tallet jobbet med overføring av skjønnlitteratur og pensumlitteratur til punktskrift. NLB er et statlig bedrift, underlagt Kulturdepartementet.

Retten var ikke enig i at arbeidet kvinnen utførte tidligere, var falt bort og fant oppsigelsen ugyldig. I tillegg til de fire millionene i erstatning, må Staten ved Kulturdepartementet også betale en halv million i saksomkostninger.

 

Illustrasjonsfoto: Punktskrift på vinetikett (Wikimedia Commons)