– Maktkonsentrasjon må reduseres

–Det er pinlig at departementet nå lar de tre store forlagene dominere på begge sider av forhandlingsbordet, sier forlegger Arve Juritzen, en av ti sentrale bokfolk som kommenterer den kommende bokavtalen.

Hva er viktig i en ny bokavtale? Forlegger Arve Juritzen advarer mot  maktkonsentrasjonen,  Ebok-sjef Elizabeth Sellevold er opptatt av digitaliseringen, mens Sigmund Løvåsen i Forfatterforeningen etterspør bedre abonnementsordninger. BOK365 lot ønskekvisten gå på rundgang hos ti sentrale bokfolk.

Fra årsskiftet skal en ny bokavtale på plass, og Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen forhandler nå på overtid. Opprinnelig hadde de to foreningene fått frist frem til 1. mars med å gre ut sine eventuelle floker:

– Vi har gode og konstruktive samtaler, men trenger noen ekstra dager for å få alt på plass, forteller Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen. Han vil ikke røpe noe om hva partene så langt har kommet frem til.

 

Krevende farvann

Det er denne gang mange utfordringer å håndtere, som ikke handler isolert om forleggerne, bokhandlerne og deres respektive foreninger. Det skal manøvreres i et krevende politisk farvann her hjemme, i forhold til liberalistiske ønsker både i forhold til regjeringspartiene og et av støttepartiene (Venstre). Avtalen skal holde vann både ift unntak fra konkurranselovgivningen her hjemme og ift EØS-lovverket der ute.

Da forhandlingsdelegasjonene tok med seg kopper og termokanner inn på møterommet, tok vi en runde for å lodde stemningen der ute. Vi spurte rett og slett:

Hva er spesielt viktig i en ny bokbransjeavtale?

Her er svarene til ti sentrale skikkelser i bokbransjen:

 

Kristenn Einarsson, leder av Forleggerforeningen:

– Det er viktig å ta innover seg de grundige vurderingene som er gjort de siste årene om hva en god og fremtidsrettet litteraturpolitikk er og ikke være redd for å videreføre det som fungerer. 

 

Trine Stensen, leder av Bokhandlerforeningen:

– Å sikre videreføring av dagens rammebetingelser med fastpris og gode konkurransevilkår og legge til rette for fortsatt innovasjon og utvikling.

 

Trine Stensen

 

 

Arve Juritzen, forlegger:

– Maktkonsentrasjonen må reduseres. Skjer ikke dette er det ikke noe poeng med hverken boklov eller avtale, de viktige avgjørelsene tas i lukkede rom. Derfor er det pinlig at departementet nå lar de tre store forlagene dominere på begge sider av forhandlingsbordet. Vi vet alle hva slags bokavtale som kommer ut a dette.

 

Sissel Merethe Berge, leder av Norsk Bibliotekforening:

– Det er viktig å legge større vekt på bibliotekene som språk- og litteraturpolitisk virkemiddel. Biblioteket er en sentral formidler av litteratur og et ledd i det litterære system som skal fremme bredde og mangfold i norsk skjønn- og faglitteratur. Vi i NBF ønsker en likebehandling av papir- og e-bøker og mener at det er viktig at bibliotekrabatten ivaretas uavhengig av format.

sissel_m_berge_2013_1

 

 

Edmund Austigard, forlagssjef i Samlaget:

– Vi les mange bøker i Noreg. Vi har mange, og gode forfattarar. Vi kan låne og kjøpe mangfaldet i litteraturen. Vi er eit lite språkområde, utfordra av engelsk på mange (fag)felt. Språk er viktig for identiteten vår. Desse tinga heng saman, og utgjer etter mitt syn eit gode på alle samfunnsfelt. Reguleringa av bokbransjen må ta omsyn til den samanhengen om vi skal forvalte dette godet på ein framgangsrik måte, og ikkje minst i ein digital tidsalder.

 

Elizabeth Sellevold, daglig leder i Ebok.no:

– Ved siden av fastprisen, er digitalisering et av de viktigste strategiske spørsmålene for bokbransjen. I tillegg til bevaring av norsk litteratur, må en ny avtale legge til rette for behovet for innovasjon på det digitale feltet slik at vi kan stimulere til lesning, også blant yngre lesere.

ElizabethNY

 

Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening:

– Det må være obligatorisk for alle medlemmer i Forleggerforeningen å sette fastpris for nye bøker. Alle formater må få fastpris minst like lenge som i dag, også e-bøker. Forfatterne må fortsatt få rett til å framforhandle et kollektivt avtaleverk. Abonnementsordningene må bli bedre, flere bokhandlere må tegne abonnement og formidlingen av bøkene i ordningene må bli bedre.

 

Sigmund-Loevaasen

 

 

Per Nordanger, forlagssjef i Spartacus:

– Mange vil vel si at fastprisen er det viktigste, men jeg er sannelig ikke sikker. Vi er avhengige av at også andre faktorer er på plass. Jeg håper på en sunn prosess hvor meningsforskjeller adresseres. Ellers er det viktig at vi ikke setter på spill de verdifulle delene av systemet vi har, eksempelvis ved utidig innblanding i Kulturrådets anliggender.

 

 

Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet:

– En bokbransjeavtale må sikre tilgang til bøker over hele landet til en lik pris, den må sikre fastpris på bøker i en periode. Men jeg vil si at jeg har mine tvil om ESA godtar en ny bokbransje avtale. Det er en grunn til at de aller fleste europeiske land har gått fra en bokbransjeavtale til en boklov. Det verste som kan skje er at bokloven blir vedtatt opphevet, bokbransjeavtalen blir felt av ESA og at man får fripris på bøker.

bilde

 

 

Anne Gaathaug, forlagssjef Kagge Forlag:

– Null-moms for alle formater, fastpris og gode abonnementsavtaler.