– Moms truer mangfoldet

Moms vil påvirke prisen på papirbøker minimalt, viser undersøkelse. Men det litterære mangfoldet vil bli truet og bokhandlere vil kunne få det siste dyttet utfor stupet.

Et momsfritak på e-bøker vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen i en rapport fra analysefirmaet Oslo Economics, som presenterte funnene sine tidligere i dag.

Papirbøker har siden 1969 vært fritatt for merverdiavgift, mens det legges 25 prosent mva til på e-bøker. Oslo Economics har sett på eventuell likestilling av de to formatene i allmenbokmarkedet, med innføring av lavmoms (8/8) eller momsfritak for begge.

 

Papirfall og mindre bredde

–Ved likestilt 8 prosent mva for begge formater, vil det litterære mangfoldet bli mindre, var budskapet fra forskerne bak rapporten, Ove Skaug Halsos og Harald Nygård Bergh.

– Forlagene må å sannsynligvis kutte hva som i dag er mindre lønnsomme titler, sa Ove Skaug Halsos på dagens presentasjon. Rapporten opererer med et fall på 10-15 prosent i papiromsetningen ved 8/8-moms: –Droppet kan godt bli større, supplerte Harald Nygård Bergh. Han understreket at det var vanskelig å si noe om feilmargin her og man skulle være forsiktige med å fokusere på de eksakte tallene.

Også Halsos  ba forsamlingene å ha mer fokus på bokstavene enn tallene:

–Det er snakk om et komplekst landskap her, og vi brukte mye tid på å komme opp med en fungerende grunnmodell, for å komme frem til våre regnestykker. Retningen og konklusjonene er viktigere enn det å fortape seg i eksakte tall.

 

Oslo Economics 2

Ut fra mva-laboratoriet: Harald Nygård Bergh (t.v.) og Ove Skaug Halsos.

 

 

Eksplosivt e-boksalg

I følge rapporten skaper dagens mva-regime en barriere for utviklingen av et velfungerende marked for norske e-bøker.

Hva vil så skje ved en reduksjon av den digitale momsen? E-bokprisen vil bli redusert med 10-20 prosent og e-boksalget vil eksplodere, med nær en firedobling av salget, er analysefirmaets konklusjon.

Les rapporten her.

Mens papirboken naturlig nok kommer helskinnet fra et uendret nullmoms-landskap, byr ikke forskerne på et like lystig scenario ved 8/8-moms: Salget av papirbøker reduseres med 10-15 prosent, mangfoldet trues, den totale forfatterinntekten går ned og bokhandlere som i dag lever med tynne marginer, kan gå overende:

–Fysiske bokhandlerfilialer som i dag sliter med marginene, vil sannsynligvis forsvinne, sier Halsos.

 

Ingen priseffekt

Hva som var overraskende for oppdragsgiverne – Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og forfatterorganisasjonene – var at innføring av 8 prosent mva på papir ikke fører til noen økning i utsalgsprisen, eller i verste fall en ubetydelig økning.

–Det var nok det som overrasket oppdragsgiverne mest, ja. Men her må vi huske at lavere e-bokpris også vil påvirke papirbokprisen. Det kan ikke bli for stort strekk mellom de to, hvis man skal ha et velfungerende papirbokmarked, sier Harald Nygård Bergh.

–Så e-bokprisen fungerer som en slags dregg for papirbokprisen?

–Det bildet er kanskje ikke så galt, nei, sier Bergh.

 

Einarsson E

Kristenn Einarsson: –Viktig å verne  det norske språk.

 

–Overraskende

Forleggerforeningens leder Kristenn Einarsson medgir at han var overrasket over denne delen av rapporten:

–Umiddelbart vil jeg tro at  innføring av mva vil føre til en prisøkning, for at forlag og handelsledd skal være sikret den nødvendige inntjeningen. Og kanskje vil man se et slikt hopp innledningsvis, i hvert fall i deler av porteføljen, men at dette så justerer seg. Tross alt kan man ikke ta mer for en bok enn hva kunden er villig til å betale.

 

–Ikke en politikk for fremtiden

Einarsson fokuserer på tiden vi er inne i, hvis man skal vurdere papirbok-mva:

–Momsfritaket for bøker ble innført for 45 år siden, for å verne om norsk litteratur og det norske språk. Så må man spørre seg: Er norsk litteratur og det norske språk mindre truet i dag?

Dette opptar også Bokhandlerforeningen:

–Trykket fra engelsk er sterkere i dag enn noen gang. Innføring av mva på papirbøker er ikke en politikk for fremtiden, sier rådgiver Elin Øy.

 

Elin Øy

Elin Øy: –Innføring av mva på papir er ingen politikk for fremtiden.

 

 

–Effektivt virkemiddel

De to får følge av Sigmund Løvåsen, leder i Forfatterforeningen:

–Rapporten viser at momsfritak på bøker fortsatt er effektivt et språk- og litteraturpolitisk virkemiddel. Det er ekstra viktig i dag, når norsk språk er under press fra engelsk i markedet. Nullmoms er noe som både leserne vil tjene på, gjennom lavere bokpris og større utvalg, og forfatterne, som vil få større mulighet til å leve av å skrive. Momsfritak er riktig vei å gå for regjeringen for å oppnå de litteraturpolitiske målsetningene, også for å få norske lesere til å lese e-bøker på norsk, sier Løvåsen.

 

Løvåsen

Sigmund Løvåsen: –Mva-fritak er et viktig verktøy.

 

Løvåsen er også svært opptatt av bredden, som er truet ved en 8/8-løsning:

–Det vil trolig gå ut over bøker som har et lavt forventet salgspotensial, slik som debutantutgivelser og andre eller tredje bok av en forfatter. Det kan også gå ut over etablerte forfattere som skriver i smalere sjangre, for eksempel lyrikk.