Til værs med Nesbø

Salget av norsk skjønnlitteratur økte med nesten 30 prosent i fjor. For barnebøkene gikk det atskillig tråere.

Da nyttårsrakettene gikk i været, satte man også punktum for et salgsmessig strålende år for norsk skjønnlitteratur. Nær 30 prosent var økningen for denne bokgruppen. For skjønnlitteratur og sakprosa totalt økte omsetningen med 2,6 prosent.

– Vi fortsetter trenden vi har sett de senere år med et stabilt norsk bokmarked, fastslår Kristenn Einarsson, leder i Forleggerforeningen.  – De siste årene har vi hatt en viss økning i antallet solgte bøker, men en flatere omsetningsutvikling. Det betyr flere solgte bøker til lavere pris.

 

Kluss i vekslingen

For samtlige grupper (også inkludert lærebøker/utdanning, verk, digitalt m.m.) landet omsetningen på drøye 2,2 milliarder kroner. Dette er ikke omsetning over disk, men omsetning etter forhandlerrabatt fra distributørene Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Digitalbok og Fagbokforlaget.

Nettopp Fagbokforlaget skaper kluss i 2013-oppsummeringen. Deres omsetningstall er et nytt tilskudd til statistikken fra og med august, og sørger for å gi omsetningen i enkelte bokgrupper en solid boost. Økningen i det totale boksalget på 8,4 prosent, som statistikken opererer med, må derfor tas med en klype salt. Først når Fagbokforlagets tall foreligger og kan isoleres, vil det være mulig å operere med sammenlignbare år. Fagbokforlagets tall påvirker imidlertid ikke tallene for allmenbokmarkedet (skjønnlitteratur og sakprosa, men ikke lærebøker/utdanning), etter som Fagbokforlagets allmenbokforlag Vigmostad & Bjørke/Piratforlaget også har ligget inne i tallgrunnlaget tidligere.

 

Salgssuksesser synes

Det norske bokmarkedet er ikke større enn at de aller største salgssuksessene har stor påvirkningskraft på omsetningssvingingene i de forskjellige bokgruppene. Snåsamannen, Hel ved og Fifty shades har vært gode eksempler på dette i de senere år. Jo Nesbøs Politi setter sitt preg på 2013-tallene og er med på å løfte omsetningen av norsk skjønnlitteratur fra 125 til 161 mill kr – en økning på formidable 29 prosent.

– Enkeltbøker preger statistikken. At Jo Nesbø preger 2013-tallene er det neppe noen tvil om, sier Einarsson.

Når Jo Nesbø er på banen med ny bok, er det gjerne snakk om store tall: – Vi nærmer oss 5 millioner solgte bøker for Jo Nesbøs forfatterskap totalt, uttalte salgs- og markedssjef Even Kaalstad i Aschehoug til BOK365 før jul. Det betyr omtrent en Nesbø-bok per innbygger i dette landet, selv om vi lett kan fastslå at de neppe er slik fordelt.

Trass i den sterke økningen i salget av norsk skjønnlitteratur for voksne er det en god bit opp til oversatt skjønnlitteratur, som hadde en omsetning inn til distributør på 180 mill kr i fjor.

Den største gruppen innenfor allmenbok var i 2013 som i 2012 norsk sakprosa, med en omsetning på 292 mill kr – en økning på 6,3 prosent.

 

Barnebøker ned

Malurten i 2013-begeret er barnebokomsetningen, hvor samtlige fire bokgrupper trender negativt. Spesielt ille ser det ut for sakprosa-bøkene, som lenge har vært et smertens barn i bokbransjen. Både norsk og oversatt sakprosa for barn har en nedgang på over 20 prosent. Det utvikles svært få bøker på denne arenaen. Derfor er det heller ikke store svingningene til i omsetning før det gir store prosentuelle utslag.

– Det kan se litt skummelt ut for barnebøkene isolert sett, men vi har ikke hatt tid til å dukke skikkelig ned i disse tallene ennå. Derfor er det vanskelig å komme med noen gode analyser av dette her og nå, sier Kristenn Einarsson.

 

E-økning

For e-bøkene var det i 2013 nær en dobling av omsetningen fra foregående år, men totalvolumet er fremdeles lavt: Bøkene står for 0,7 prosent av den totale bokomsetningen i Norge. Bruker man kun allmenbokomsetningen som grunnlag, øker andelen til 1,2 prosent. I og med at snittprisen for e-bøker er lavere enn papirbøkene, vil andelen av solgte eksemplarer sannsynligvis bevege seg opp mot 2 prosent. Norsk og oversatt skjønnlitteratur for voksne vil sannsynligvis ligge et stykke høyere enn dette igjen.

 

Mest positiv salgsutvikling i 2013:

  • Norsk skjønnlitteratur for voksne + 29,0 %
  • Norsk sakprosa for voksne + 6,3 %
  • Billigbøker (pocketbøker) + 5,3 %

 

Mest negativ salgsutvikling i 2013:

  • Norsk sakprosa for barn – 27,4 %
  • Oversatt sakprosa for barn – 21,7 %
  • Norsk skjønnlitteratur for barn – 3,7 %

 

(Omsetningsutvikling gjennom Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Digitalbok og Fagbokforlaget. Kilde: Forleggerforeningen)

 

(Foto: Aschehoug)