Milliondryss til forfattere og oversettere

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO.

Har du forfattet eller oversatt en sakprosabok i 2018 eller 2019? Da kan det være en hyggelig slant penger å hente. Totalt 3,2 millioner kroner nå deles ut.

– Det er rett og slett en ganske stor begivenhet at NFFO nå har på plass en ordning for utbetaling av privatkopieringskompensasjon. Det er nok ikke alle som tenker på at når de tar et bilde av en side i en bok og sender til en venn, så er det faktisk noens åndsverk de videreformidler. Etter åndsverkloven er det lov å gjøre dette, men opphaveren skal altså kompenseres, sier generalsekretær Arne Vestbø i NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening).

Nå kan det være kompensasjonspenger å hente ut for deg som forfattet eller oversatte en sakprosabok i 2018 og 2019. Til sammen skal 3,2 millioner kroner nå deles ut.

Til privat bruk

I Norge er det lov å kopiere fra åndsverk til privat bruk. Privatkopiering vil for eksempel være når man bruker telefonen til å ta bilde av en bokside som man sender til en venn man mener bør lese akkurat dette utdraget, eller når man skanner en avisside og legger ved som vedlegg til en e-post til et barn som studerer utenbys. Staten kompenserer forfattere, oversettere og andre rettighetshavere for denne lovlige kopieringen gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Først ved revisjonen av åndsverkloven i 2018 ble imidlertid litterære verk definert som kompensasjonsberettiget.

«Bred og rettferdig»

NFFO har fått ansvaret for å lage en ordning for utbetaling av individuelt vederlag for privatkopiering til faglitterære forfattere og oversettere. Vinteren 2021 vil NFFO utbetale kompensasjon for bøker som ble utgitt i 2018 og 2019. NFFO har forsøkt å få til en så bred og rettferdig fordeling av vederlagsmidlene som mulig, samtidig som vi har forsøkt å øke utbetalingen per rettighetshaver og minske de administrative kostnadene. Ordningen er vedtatt av foreningsstyret i NFFO.

For å kvalifisere for vederlag for privatkopiering i denne runden, må du ha vært forfatter eller oversetter av en faglitterær bok som ble gitt ut som trykt, fysisk bok i 2018 eller 2019. Titlene som kvalifiserer for vederlag, er hentet ut fra Den Norske Bokbasen, og er samlet i denne oversikten.

Søkingen skjer på NFFOs hjemmesider.

Hvilke er kvalifisert?

Hvilke faglitterære utgivelser kvalifiserer for privatkopieringsvederlag?

  • Utgivelsene må være registrert som trykte førstegangsutgivelser i Den Norske Bokbasen og være markert som sakprosa. Lærebøker for grunn- og videregående skole vil ikke motta kompensasjon da slike i svært liten grad antas å bli privatkopiert.
  • Alle utgivelser må være registrert med utgivelsesår 2018 eller 2019 og utgivelsene vil kun kompenseres én gang.
  • På alle utgivelser er det registrert bidragsytere. Ved utgivelser hvor det er registrert en eller to oversettere, vil det kun gis kompensasjon til oversetter(ne).
  • Utgivelser hvor det er registrert mer enn to oversettere eller forfattere vil ikke motta kompensasjon.

– Mer enn lommerusk

Kompensasjonen er avhengig av antall sider i utgivelsen som er skrevet eller oversatt. Sidetallet er hentet fra registreringen i Den Norske Bokbasen. Oversettelser teller halvparten av originalverk. Hva betyr så dette i praksis?

SKAL FORDELE KOPI-KRONER: Knut Strand (Foto: NFFO)

– Det blir en god sum til mange. Vi ønsker at så mange som mulig skal kvalifisere til kompensasjonspengene, men samtidig at summen de mottar blir mer enn bare lommerusk. Det har ikke vært bare enkelt, da det for 2018 og 2019 var over 7000 norske sakprosautgivelser i ulike formater. Til slutt har vi endt opp med en liste på rundt 3000 kompensasjonsberettigede forfattere og oversettere, forteller NFFO-rådgiver og prosjektleder Knut Strand.

– Hvor mye penger kan man regne med å få?
– Det avhenger av hvor mange og hvor lange bøker du kom med i de gjeldendene årene. Makssummen er på 4 860, men de fleste vil motta et sted mellom 540 og 1 620 kroner, sier Strand.

Tre års prøveordning

– Prinsipielt sett er det naturligvis svært viktig at opphavsretten respekteres, selv om det ikke fører til veldig mye penger i den enkeltes lommebok. Kravet fra staten om at denne ordningen skal være individuell, gir oss noen utfordringer, men vi mener å ha kommet fram til et rettferdig system som vi nå skal prøve ut i tre år, sier Arne Vestbø.