Lyrikklista – februar 2024

Sylvia Plath (1932-1963)

LYRISK: Endelig skriver vi mars og vår. Lista for februar er preget av det nettopp avsluttede Mammut-salget.

Mammut-salget preger naturlig nok februar. For å delta i utsalget må forlagene bordlegge minst 500 eksemplarer. Få diktsamlinger trykkes i opplag på mer enn 1 500, og derfor blir det få titler å finne i Mammut-katalogen.

Flere forlag bruker imidlertid Mammuten til tilbud på siden av katalogen. På dette vis kan vi glede oss over både André Bjerke og Inger Hagerup høyt oppe på listen.

Positivt er det videre å finne både Hege Woxens gjendiktning av Sylvia Plath og Toto Hølmebakks gjendiktning av Emil Emily Dickinson så vidt godt plassert. Begge til fremragende kritikker.

Av nyere samlinger leser vi kun Bente Bratlund og Erlend O. Nødtvedt, sistnevnte er nominert til Kritikerprisen for 2023. Av årets samlinger finner vi Martin Svedman med samlingen Finans (Cappelen Damm, 2024) rett utenfor lista på en 17-plass.

Boklista for lyrikk: Februar – 2024

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.